Ακόμη δεν τελειώσαμε με τα δάνεια της Τρόικα!

  • Εκκρεμούν 6,3 δισ. ευρώ (23,7% του ΑΕΠ) στον ESM
  • Από το 2025 σχεδόν 1 δισ. ευρώ ετησίως

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Ανεξόφλητες παραμένουν ακόμη μέρος των παλιών… αμαρτιών της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2013. Η Κύπρος έχει 6,3 δισ. ευρώ (23,7% του ΑΕΠ) εκκρεμών δανείων προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), που αποτελούν περίπου το 26% του συνολικού χρέους 

Οι αποπληρωμές θ’ αρχίσουν το 2025, και  έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν το 2031. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής, η πρώτη αποπληρωμή ανέρχεται σε 0,35 δισ. ευρώ το 2025. Τα επόμενα χρόνια, έως την πλήρη αποπληρωμή του το 2031, οι αποπληρωμές θα φτάσουν τα 0,9 ευρώ- 1,05 δισ. για κάθε έτος (κατά μέσο όρο 0,99 δισ. ευρώ ετησίως). 

Την πληροφόρηση αυτή παρουσιάζει η «μεταμνημονιακή έκθεση παρακολούθησης» της Κύπρου που κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα.

>>> Διαβάστε επίσης:

Χαμηλές οι ανάγκες το 2023

Σύμφωνα με την έκθεση, «οι ανάγκες κρατικής χρηματοδότησης για το 2023 αναμένεται να είναι χαμηλές, υποστηριζόμενες από βελτιωμένο πρωτογενές πλεόνασμα και χαμηλές ανάγκες εξόφλησης χρέους. Εξαιρουμένων των γραμματίων, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2023 υπολογίζονται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ ή 3,9% του ΑΕΠ (που αποτελούνται από 1,4 δισ. ευρώ αναγκών εξόφλησης χρέους. Οι ανάγκες αυτές αντισταθμίζονται εν μέρει από 0,7 δισ. ευρώ εσόδων από το προβλεπόμενο ονομαστικό πλεόνασμα». 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιέχονται στην έκθεση, «οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες το 2024  εκτιμάται ότι είναι περίπου 2 δισ. ευρώ ή περίπου 6,8% του ΑΕΠ». 

Το τρέχον ταμειακό απόθεμα χαρακτηρίζεται ως σημαντικό, καθώς καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες πέραν του επόμενου έτους.

Επίσης, το προφίλ λήξης του χρέους παρουσιάζεται καλά ισορροπημένο τα επόμενα χρόνια, με εξοφλήσεις χρέους κάτω του μέσου όρου το 2023. 

Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2022 υπολογίζονται σε 1,7 δισ. ευρώ (6,4% του ΑΕΠ), που καλύπτονται από την έκδοση Ιανουαρίου και τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Η μέση ετήσια εξόφληση χρέους για την επόμενη δεκαετία ανέρχεται περίπου στο 1,9 δις. ευρώ, με το 2028 να δείχνει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρέους που λήγει στα 2,7 δις. ευρώ περίπου. 

Σημειώνεται ότι η Κύπρος βασίζεται σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος (δηλαδή με το 99% του ανεξόφλητου χρέους της ως μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος, με βάση την αρχική ημερομηνία λήξης). 

Εκδόσεις ομολόγων 10-20 χρόνων

Τον Ιούνιο του 2022, η μέση σταθμισμένη διάρκεια του χρέους ανήλθε στα 7,7 έτη – χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΑ (8,6 έτη). Ωστόσο, τα μερίδια του χρέους που λήγουν εντός 1 έτους και 5 ετών αντίστοιχα, είναι χαμηλότερα από τους μέσους όρους της ζώνης του ευρώ (27). 

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, «στο μέλλον, η κυβέρνηση σχεδιάζει να συνεχίσει τις εκδόσεις στο μακρύ μέρος της καμπύλης αποδόσεων, στοχεύοντας σε ομόλογα διάρκειας 10 και 20 ετών με στόχο την αύξηση της μέσης διάρκειας του χρέους». 

Όπως αναφέρεται, όσον αφορά την κατανομή των επιτοκίων του χρέους, το 71% του χρέους έχει σταθερά επιτόκια και το υπόλοιπο 29% έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (9,3%). 

Το χρέος της Κύπρου εκδίδεται σε ευρώ και επομένως, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 
24301