Αλλαγές στον δρόμο που ενώνει λιμάνι Λεμεσού & αυτοκινητόδρομο

Προκήρυξε διαγωνισμό αξίας €1,050,000 το Τμήμα Δημοσίων Έργων - Όσα αλλάζουν και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα

Διαγωνισμό για τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης για τους χώρους πρασίνου του Κάθετου Δρόμου Λεμεσού που ενώνει το λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου προκήρυξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το έργο βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού, εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λεμεσού και του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, κατά μήκος του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου – Κάθετος Δρόμος»,  ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΕΔ-Μ) και στον Παράλληλο Δρόμο του Λιμανιού.

Όπως αναφέρεται, το έργο αφορά την τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου και την εγκατάσταση συστήματος άρδευσης του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου. Οι χώροι πρασίνου περιλαμβάνουν έξι κυκλικούς κόμβους (στη νέα είσοδο του Λιμανιού, στις διασταυρώσεις του Κάθετου Δρόμου με την Λεωφόρο Ρούσβελτ, Οδό Επιμηθέως και Οδό Πάφου και δύο κυκλικούς κόμβους στον ανισόπεδο κόμβο που συνδέει τον Κάθετο Δρόμο με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου), κεντρικές νησίδες και λωρίδες πρασίνου.

Επιπρόσθετα, στον Κάθετο Δρόμο και Παράλληλο Δρόμο περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης προσβασιμότητας πεζών / ποδηλατιστών / ΑμεΑ όπως εγκατάσταση ποδηλατοστασίων για υποστήριξη του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου και επιπρόσθετες διαβάσεις πεζών. Επίσης στο Έργο θα γίνουν εργασίες για επαναλειτουργία του υπηρεσιακού δρόμου, ράμπα διακίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, νότια του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού –Πάφου παρά τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο. Οι εργασίες  αυτές αφορούν  κατασκευή οδοστρώματος, σήμανση, μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης και εγκατάσταση οδικού φωτισμού. 

Σημειώνεται ότι το έργο, με την τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου, θα συμβάλει στην περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του Κάθετου Δρόμου και με τις βελτιωτικές εργασίες και αναβαθμίσεις, στην προώθηση και υποστήριξη των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων διακίνησης (πεζοί, ποδηλάτες). Η υποστήριξη αυτή στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση της χρήσης των εναλλακτικών μέσων διακίνησης έναντι άλλων περισσότερο ρυπογόνων επιλογών. Επίσης το έργο θα αυξήσει ουσιαστικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας στην περιοχή μέσα από το σχεδιασμό του για όλους τους χρήστες με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες (οδηγούς και χρήστες μηχανοκινήτων οχημάτων, πεζούς, ΑμεΑ και ποδηλάτες).

Το έργο έχει εκτιμώμενη αξία  €1,050,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άξονας Προτεραιότητας την Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα  και  Θεματικός  Στόχος την προώθηση των Βιώσιμων Μεταφορών και την άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων) και από Εθνικούς Πόρους. 

Τονίζεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών  είναι εώς τις 10/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του διαγωνισμού.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης του έργου αναμένεται να είναι 10 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του.

 
24307