Αλλάζουν τα κριτήρια για τα στεγαστικά της Υπηρεσίας Μέριμνας

Αναθεωρημένα κριτήρια για τα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τη χαμηλή απορροφικότητα των κονδυλίων του Προϋπολογισμού για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας για σκοπούς στέγασης των εκτοπισθέντων και παθόντων, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται. Το Υπουργείο στην απόφασή του αυτή έλαβε υπόψη και το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά στην παροχή στεγαστικών δανείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Ταυτόχρονα και προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού όπως επίσης και στην αναθεώρηση και απλοποίηση των κριτηρίων και διαδικασιών που ισχύουν σήμερα. Τα δύο αυτά μέτρα αναμένεται ότι θα βοηθήσουν σημαντικά ώστε η εξέταση των αιτήσεων να γίνεται σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα.

Οι βασικότερες αλλαγές που προβλέπονται με τα αναθεωρημένα κριτήρια τα οποία θα έχουν έναρξη ισχύος από την 4η Ιουλίου 2019, είναι τα ακόλουθα:

-          Αυξάνονται σημαντικά τόσο τα εισοδηματικά όρια όσο και η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους εκτοπισθέντες για απόκτηση κατοικίας.

-          Αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται για επιδιορθώσεις κατοικιών.

-          Δικαίωμα παροχής στεγαστικής βοήθειας θα δίδεται και σε αιτητές οι οποίοι έχουν βοηθηθεί ξανά από το Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας του ΚΟΑΓ.

-          Εισάγεται πρόνοια για μη παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας σε περιπτώσεις όπου το εμβαδό της οικιστικής μονάδας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι άνω των 250 τ.μ. ή/και περιλαμβάνει κολυμβητική δεξαμενή.

-          Δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας για επιδιόρθωση κατοικίας θα παρέχεται και στην περίπτωση που ο αιτητής ή το άλλο μέρος του ζεύγους κατέχει «δικαίωμα οίκησης εφ’ όρου ζωής» επί της κατοικίας για την οποία αιτείται βοήθεια.

Τα υφιστάμενα και προτεινόμενα εισοδηματικά όρια και οικονομική βοήθεια παρατίθενται στους πίνακες. Διευκρινίζεται ότι όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν θα εξεταστούν με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια τόσο σε ό,τι αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια όσο και σε ό,τι αφορά στο ύψος της οικονομικής βοήθειας και δεν θα χρειασθεί η υποβολή νέας αίτησης. Παρόμοια ρύθμιση θα ακολουθηθεί και για τις ήδη εγκριθείσες αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

Σημειώνεται ότι, τα υπό αναφορά αναθεωρημένα κριτήρια έχουν τεθεί και συζητηθεί εκτενώς με την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, και έχουν συνδιαμορφωθεί στη βάση και των δικών της εισηγήσεων.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Διευκρινίζεται ακόμη ότι με τα νέα αναθεωρημένα κριτήρια έγκριση για παροχή αυξημένης οικονομικής ενίσχυσης θα δίδεται πλέον μόνο σε πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτουν ικανοποιητικούς πόρους για απόκτηση κατοικίας και επομένως είναι πραγματικά σε θέση να αξιοποιήσουν την οικονομική βοήθεια που θα τους δοθεί για απόκτηση στέγης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και επιπλέον, θα παρέχεται σημαντικά αυξημένη βοήθεια στους δικαιούχους για επίτευξη της απόκτησης στέγης. Όσοι από τους υφιστάμενους αιτητές δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκής πόρους αυτοί θα εξετάζονται με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια. Κατά συνέπεια, κανένας αιτητής δεν θα απωλέσει οποιοδήποτε δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:

ΥΜΑΠΕ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λευκωσία

Σοφία Σοφιοπούλου

22 456217

 

 

Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

22 456197

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Αριθμός υπνοδωματίων της

οικιστικής μονάδας

Οικογενειακό εισόδημα

μέχρι 30.000 ευρώ

Οικογενειακό εισόδημα

από 30.000 ευρώ μέχρι 45.000 ευρώ

Ενός υπνοδωματίου (ζεύγος)

20.000 ευρώ

15.000 ευρώ

Δύο υπνοδωματίων (οικ. με 1 παιδί)

23.000 ευρώ

18.000 ευρώ

Τριών υπνοδωματίων (οικ. με 2 παιδιά)

26.000 ευρώ

21.000 ευρώ

Τεσσάρων Υπνοδωματίων (οικ. με 3 παιδιά)

29.000 ευρώ

24.000 ευρώ

 

Ύψος εισοδήματος μονήρη ατόμου

Ύψος στεγαστικής βοήθειας

Μέχρι 20.000 ευρώ

10.000 ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σύνθεση οικογένειας Ύψος εισοδήματος
Μονήρες άτομο ή μονογονεϊκή οικογένεια Μέχρι 25000 ευρώ
Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) Μέχρι 45000 ευρώ
Οικογένεια τριών ατόμων Μέχρι 50000 ευρώ
Οικογένεια τεσσάρων ατόμων Μέχρι 55000 ευρώ
Οικογένεια πέντε ή περισσοτέρων ατόμων Μέχρι 65000 ευρώ
Σύνθεση οικογένειας Ύψος οικονομικής βοήθειας
Μονήρες άτομο Μέχρι 20.000 ευρώ
Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) Μέχρι 30.000 ευρώ
Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια Μέχρι 35.000 ευρώ
Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα) Μέχρι 40.000 ευρώ

 

 

 
11945
Thumbnail