Αλλάζουν τα σχολικά κτήρια με συνολική δαπάνη €7,5 εκ

Τι θα γίνει με τα κλιματιστικά / Οι δηλώσεις Υπουργού για το "PEDIA"

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/10), στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση του προγράμματος “PEDIA”, το οποίο προωθεί μια ολιστική προσέγγιση για την ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Στόχος είναι η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.

Στη συνέντευξη χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός αναφερόμενος στο Πρόγραμμα επισήμανε: «Παρουσιάζουμε σήμερα μια πραγματικά σημαντική καινοτομία, η οποία περιμένουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα βελτιώσει ριζικά τους σχολικούς χώρους». 

«Το Έργο αυτό», πρόσθεσε, «που φέρει το όνομα “PEDIA", Promoting Energy Efficiency and Developing Innovative Approaches in Schools δηλαδή Προώθηση Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία, στοχεύει σε ολιστική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών για να έχουμε σχολικά κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».

Όσον αφορά στο τι αφορά το Έργο ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων για βιοκλιματική βελτίωση και “πράσινων” τεχνολογικών λύσεων, τον εξωραϊσμό του σχολικού χώρου, καθώς και την ποιοτική βελτίωση των τεχνικών και άλλων λειτουργιών του σχολείου.

Επισήμανε, επίσης, ότι το έργο σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό περιλαμβάνει 25 σχολεία που θα επιλεγούν παγκυπρίως, με ετήσια πρόνοια στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΑΝ (€750 χιλ. ετησίως για την περίοδο 2022-2026/27) και συνολική δαπάνη 7,5 εκατ. και ότι τα βελτιωτικά έργα στα σχολεία αυτά θα επιφέρουν άμεσα εξοικονόμηση ενέργειας ύψους €250 χιλ. ετησίως για 25 σχολεία.

Σημείωσε, επιπρόσθετα, ότι «πρόθεσή μας είναι να διερευνήσουμε και να συζητήσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) ώστε, πρώτον, η σχετική δαπάνη να καλυφθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ως αναπτυξιακό έργο του κράτους, αφού είναι πολιτική του προγράμματος της Διακυβέρνησης «Νέο Πλαίσιο Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια – Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης – Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021- 2030». Δεύτερο, να υποβληθεί πρόταση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτως ώστε το σχέδιο να επεκταθεί στο σύνολο των σχολείων μας. Διευκρίνισε ότι το  Πρόγραμμα “PEDIA” ξεκινά πιλοτικά σε 25 σχολεία, ούτως ώστε στη συνέχεια να επεκταθεί καλύπτοντας συνολικά 100 σχολεία. Ωστόσο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στόχος είναι τώρα να επεκταθούμε στο σύνολο των περίπου 750 σχολείων. 

Σημείωσε ακόμα ότι το Πρόγραμμα “PEDIA”, συνάδει πλήρως και συνδυάζεται με τη μελέτη που γίνεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ για τον κλιματισμό στα σχολεία, αφού το ΥΠΠΑΝ στοχεύει να συνδυάσει την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων με τον κλιματισμό. Παρατήρησε ακόμη ότι αυτή η δράση είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο,  “European Green Deal 2030”, με το οποίο οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να καταστήσουν τα σχολικά κτήρια πιο λειτουργικά και αειφόρα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, αλλά και να καταστούν ουσιαστικοί χώροι μάθησης και εκπαίδευσης για την αειφορία».

Διευκρινίστηκε, επιπρόσθετα, ότι το Πρόγραμμα ”PEDIA” θα λάβει υπόψη και θα προσαρμοστεί με άλλα βασικά δεδομένα του προγραμματισμού του ΥΠΠΑΝ. Πρώτον, το γεγονός ότι έχει γίνει ήδη ενεργειακή αναβάθμιση σε περίπου 60 σχολεία, στο πλαίσιο των εργασιών αντισεισμικής ή άλλης αναβάθμισης των Τεχνικών Υπηρεσιών και, δεύτερον, ότι τώρα ακριβώς ξεκινά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 405 σχολεία στη βάση συμφωνίας που έχει γίνει με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός ευχαρίστησε το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και τον Διευθυντή του κ. Σάββα Βλάχο για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ, καθώς και τους συνεργάτες του από την Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη που συν-σχεδίασαν το έργο, αλλά και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες που το υποστήριξαν. 

Στη συνέχεια της συνέντευξης χαιρετισμό απηύθυνε, εξ αποστάσεως, η Επικεφαλής της Μονάδας Ενεργειακής Απόδοσης, Πολιτικής και Χρηματοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα  Claudia Canevari, παρουσιάστηκε η σημασία του Προγράμματος από την Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου, και η συνέντευξη έκλεισε με  την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος από τον Διευθυντή του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου και Συντονιστή του Έργου, κ. Σάββα Βλάχο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα “PEDIA”, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος στον σύνδεσμο ΕΔΩ
 

 
24969