ΑνΑΔ: Σχέδια για 66.400 εργαζομένους και ανέργους

Η πρόνοια που συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της για το 2022 – Τι άλλα σχέδια έρχονται

Στη κατάρτιση και ανάπτυξη 66.400 εργαζομένων και ανέργων με κονδύλι 28 εκατ. ευρώ, στοχεύει η ΑνΑΔ για το 2022, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. 

Το όραμα της ΑνΑΔ για συνεχή εμπλουτισμό του ανθρωπίνου δυναμικού της Κύπρου ανέλυσαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2022. 

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών επεξηγήθηκαν και τα νέα σχέδια της ΑνΑΔ για το 2022, που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού της Κύπρου και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑνΑΔ, Δημήτρη Κιττένης, στον προϋπολογισμό της ΑνΑΔ για το έτος 2022 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

1/ Πρόνοια ύψους €686.960 για την ολοκλήρωση και προώθηση διάφορων έργων/συστημάτων πληροφορικής στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Αρχής. 

2/ Για σκοπούς κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού προβλέπεται η διάθεση ποσού ύψους €28 εκατ. για την επιχορήγηση της συμμετοχής 66.400 εργοδοτουμένων και ανέργων στα σχέδια της ΑνΑΔ, 

3/ Για την ενίσχυση των υποδομών και των συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι το σύστημα επαγγελματικών προσόντων και το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €1,5 εκατ. 

Παράλληλα, η ΑνΑΔ - όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της - εντός του 2022 θα συνεχίσει την υλοποίηση 13 σχεδίων για την κατάρτιση εργοδοτουμένων και ανέργων και θα προκηρύξει μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θάλεια» ακόμα έξι νέα σχέδια προς τον σκοπό αυτό.

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα σχέδια κατάρτισης της ΑνΑΔ 

Στο πλαίσιο της συζήτησης μέλη της επιτροπής έθεσαν μεταξύ άλλων ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σχεδίων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και του συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προτύπων, το ποσοστό νέων που βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, τον σχεδιασμό για κάλυψη των ανέργων που δεν τυγχάνουν στήριξης μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην τουριστική βιομηχανία, καθώς και τις προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε σχέση με τα ποιο πάνω ερωτήματα, ο Πρόεδρος της ΑνΑΔ επεσήμανε πως:

1/ Η ΑνΑΔ τα τελευταία έξι χρόνια έχει εισαγάγει προγράμματα που αφορούν την εργοδότηση στην τουριστική βιομηχανία, τα οποία συνεχίζουν και εξελίσσονται, με στόχο την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της αγοράς. Επιπρόσθετα, υλοποιούνται προγράμματα για την αναβάθμιση του προσωπικού στον τουριστικό τομέα, όπως είναι η εκμάθηση της ρωσικής και γερμανικής γλώσσας.

2/ Η ΑνΑΔ υλοποιεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, το οποίο θα επεκταθεί για να καλύψει ειδικότερα τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό τομέα, οι οποίοι δε δικαιούνται ανεργιακό επίδομα λόγω της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης.

3/ Για τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν ειδικά προγράμματα μέσω της Αρχής για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα επιτυχημένα.

Τι προνοεί ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ

Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €40.531.000 και συνολικά έσοδα ύψους €36.510.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€33.576.000), από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€1.364.500) και από επενδύσεις (€1.397.000).

Οι συνολικές δαπάνες της Αρχής για το οικονομικό έτος 2022 ανέρχονται στις €40.531.000, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €39.711.000 που είχαν προϋπολογισθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2021 και αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

1/ Αποδοχές προσωπικού (€6.546.000).

2/ Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€368.000).

3/ Διάφορα έξοδα (€1.696.500).

4/ Εγκαταστάσεις, επιδιορθώσεις, συντήρηση και λειτουργία (€528.000).

5/ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (€30.000.000).

6/ Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.150.000).

7/ Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000).

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €4.021.000 αναμένεται να καλυφθεί από τα πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία στο τέλος του 2022 υπολογίζονται σε €69.482.111 (περιλαμβανομένου του ποσού που είναι διαθέσιμο για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους υπαλλήλους της ΑνΑΔ και καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτουμένους που απασχολούνται με σύμβαση).

 
20001
Thumbnail