Ανακοίνωση ΥΜΕΕ για την αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια

Τι διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Σε συνέχεια   της προηγούμενης ανακοίνωσης και του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει, ότι  όσον αφορά την αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια στον ιδιωτικό τομέα  εκτός από εργοτάξια για έργα στον τομέα της υγείας  θα δίνονται επίσης εξαιρέσεις  σε αιτήματα που αφορούν επείγουσας φύσεως εργασίες σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας.

Τα εργοτάξια τα οποία βάσει του Διατάγματος υποχρεούνται να αναστείλουν τις εργασίες τους έχουν διορία μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστούν ασφαλή και πλήρως περιφραγμένα.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων  καθόσον δεν περιορίζεται από το εν λόγω Διάταγμα.  

Οι εξαιρέσεις θα δίνονται  μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

 

 
22434