Αναρτήθηκαν οι διορισμοί και οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών

Όλες οι πληροφορίες

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει σήμερα (03/11) ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  1. Διορισμούς με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)
  2. Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής Εκπαίδευσης) 

Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

 
17422