Αναστολή δύο εκποιήσεων κύριας κατοικίας από Παύλο Ιωάννου

Οι εκποιήσεις ήταν προγραμματισμένες για 12/3/2021 και 7/4/2021

Την αναστολή δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων για τις 12/3/2021 και 7/4/2021 αντίστοιχα κύριας κατοικίας δανειοληπτών, διευθέτησε το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Διεύθυνση της οποίας, προχώρησε στην υιοθέτηση των σχετικών εισηγήσεών του.
 
Σε σημερινό σημείωμα του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι, «ενεργώντας, για άλλη μια φορά, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, παρενέβη και πέτυχε την αναστολή της εκποιητικής διαδικασίας των ακινήτων, λαμβάνοντας, κυρίως, υπόψη του την πραγματική πρόθεση των δανειοληπτών για ορθολογική και άμεση διευθέτηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Τράπεζα, σε πλαίσιο δίκαιης ρύθμισης».
 
Αναφέρει επίσης ότι, παρενέβη «ερειδόμενος επί των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών και επιπτώσεων που προκάλεσε η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού, τόσο για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες όσο και για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, χωρίς, μάλιστα, να διαφαίνεται, με ικανοποιητικό βαθμό βεβαιότητας, η προοπτική δραστικής βελτίωσης της κατάστασης στο προσεχές μέλλον».
 
«Κάτω από τις περιστάσεις και εξαιτίας των πολύ αρνητικών επιπτώσεων της καλπάζουσας πανδημίας επί των μακροοικονομικών μεγεθών και, επομένως, των εισοδημάτων πολλών οικογενειών, θεώρησα, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του Κράτους για στήριξη των κοινωνικών ομάδων που υφίστανται τις επιπτώσεις της πανδημίας, ότι προφανέστατοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, μαζί με τα πιο πάνω αυτονόητα, καθιστούσαν αδήριτη την ανάγκη για αναστολή της εκποίησης των υπό συζήτηση ακινήτων, με δεδομένο, βέβαια, την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων που συνήθως θα καθιστούσαν αχρείαστη την προσφυγή στην ψυχοφθόρα και κοστοβόρα  εκποιητική διαδικασία», προσθέτει.
 
Αναφερόμενος στην πρώτη περίπτωση, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι παρελήφθη από το Γραφείο του επιστολή από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία «προβαλλόταν ο ισχυρισμός περί μη εκδήλωσης πρόθεσης από πλευράς της Τράπεζας για ανανέωση της μεταξύ τους συμφωνίας, όπως αυτή είχε πραγματοποιηθεί στις 11/3/2020, για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων μεταξύ τους».
 
Αναφέρει ότι μέρος της εν λόγω επιστολής, προέβαλε χαρακτηριστικά τον ισχυρισμό ότι «λόγω της πανδημίας και του περσινού lockdown υπήρξε μια καθυστέρηση 6-7 μήνες για την αποπεράτωση και την είσπραξη από τα πωληθέντα διαμερίσματα των οποίων μέρος από τα κεφάλαια θα χρησιμοποιούνταν για την εξόφληση της πιο πάνω συμφωνίας» και ότι «συζητώντας με την Τράπεζα Κύπρου για ανανέωση της συμφωνίας λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν ξαφνικά πήραμε μια συστημένη επιστολή που μας γνωστοποιούσε ότι το υποθηκευμένο ακίνητο θα είναι σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό στις 12/3/2021».

Αναφορικά με την δεύτερη περίπτωση, ο Επίτροπος αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι με επιστολή  προς το Γραφείο του, μέσω τρίτου προσώπου, εξέφραζαν την πρόθεσή τους να παραχωρήσουν στην Τράπεζα δύο διαμερίσματα, προς πλήρη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους.
 
Προσθέτει ότι αντ’ αυτού, η Τράπεζα προγραμμάτισε εκποίηση της κύριας κατοικίας τους για τις 7/4/2021.
 
Αναφερόμενος στην θέση του, ο Επίτροπος αναφέρει ότι έχει εξηγήσει, αρκετές φορές, ότι «θα πρέπει να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια εξεύρεσης ορθολογικής λύσης μεταξύ των δύο μερών, μέσα από διαμεσολαβητικές  διαδικασίες ή και διαδικασίες αναδιάρθρωσης, όπως πολύ ορθά προνοείται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας».
 
«Η δε, προσφυγή στην εκποιητική διαδικασία, θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση, όταν, δηλαδή, δεν υπάρχουν, πλέον, περιθώρια ορθολογικής αντιμετώπισης του ζητήματος. Τις απόψεις μου για το θέμα των εκποιήσεων, τις έχω διατυπώσει αρκετές φορές», προσθέτει.
 
Σχέδιο Εστία

Εξάλλου, αναφερόμενος στο Σχέδιο Εστία, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει στο σημείωμα του ότι τον τελευταίο καιρό το Γραφείο του γίνεται λήπτης αριθμού παραπόνων ή και άλλων οχλήσεων, για καθυστέρηση στην πλήρη υλοποίηση του Σχεδίου Εστία και για εκκρεμότητες ενώπιον των Επιτροπών Ενστάσεων, που προβλέπει το Σχέδιο.
 
Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι γίνονται καταγγελίες και για ισχυριζόμενη προσφυγή σε εκποιητική διαδικασία από πλευράς τραπεζών, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών ενστάσεις προερχόμενες από το Σχέδιο.
 
«Οι εξελίξεις αυτές επιδεινώνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται πλείστοι συμπολίτες μας, εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που δημιουργεί η πανδημία» και «επιπρόσθετα, επηρεάζεται δυσμενέστατα η όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα που διαμορφώνει το εν γένει οικονομικό κλίμα», προσθέτει ο Επίτροπος.
 
Ο κ. Ιωάννου θεωρεί ότι «είναι αδήριτη ανάγκη, πλέον, η Πολιτεία να επιμεληθεί της επίσπευσης των διαδικασιών για πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Εστία, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών ένστασης».
 
«Περαιτέρω καθυστέρηση, μόνο αντιπαραγωγική μπορεί να είναι και, συνεπώς, επιζήμια», καταλήγει.
 
(ΚΥΠΕ)

 
20856