Αναστολή προειδοποιητικής στάσης εργασίας στον Δήμο Πάφου αύριο

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση

Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Πάφου μετά την προσωπική παρέμβαση του Αν. Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας για αναστολή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν και της επικείμενης συνάντησης στο Υπουργείο εργασίας αποφάσισαν όπως αναστείλουν τα απεργιακά μέτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΗΟ ΣΕΚ Πάφου, ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Πάφου και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ Πάφου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την αγανάκτηση τους για τη σημερινή επιστολή του Δημάρχου, "ο οποίος ακολουθεί την προσφιλή του τακτική να παραπληροφορεί την κοινή γνώμη μετακυλίοντας την ουσία του προβλήματος αλλού, αγνοώντας τις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας".

Συγκεκριμένα ο Δήμος πρέπει, συνεχίζει η ανακοίνωση, να προχωρήσει άμεσα στη μονιμοποίηση του εργατικού προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και σχετικής απόφασης της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να εφαρμόσει το συμφωνημένο ωράριο της Τροχονομικής Υπηρεσίας, να πληρωθεί άμεσα το επίδομα άδειας φροντίδας παιδιών, να  καταβληθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συλλογική σύμβαση για το Ταμείο Ευημερίας. Ακόμη να  πληρωθούν άμεσα οι τρεις κενές θέσεις Προαγωγής των Γραμματειακών Λειτουργών.

Παράλληλα αναμένουν, προστίθεται στην ανακοίνωση τη συνάντηση για συζήτηση και επίλυση των θεμάτων της παράνομης παρακράτησης μέρους των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αριθμού εργαζομένων και τον διακανονισμό των επιδομάτων ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι οφειλές του Δήμου στο Ταμείο Συντάξεως και φιλοδωρημάτων καθώς και η επενδυτική πολιτική καθορίζονται στον Νόμο N. 10(I)/2020 που προνοεί για την Ίδρυση τις Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, άρθρο 18(5) υποχρέωση και προθεσμία καταβολής εισφορών και άρθρο 32 επενδυτικοί κανόνες, αναφέρουν καταλήγουν ότι είναι υποχρεωμένοι "να προβούμε σε σχετική καταγγελία στον Έφορο συνταξιοδοτικών παροχών".

(ΚΥΠΕ) 
 

 
20051