Ανεργία: Σε ποιους τομείς παρουσίασε μείωση (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2022, έφτασε τα 10.586 πρόσωπα

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2022, έφτασε τα 10.586 πρόσωπα, ανέφερε σήμερα (3/6) η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2022 μειώθηκε στα 12.530 πρόσωπα σε σύγκριση με 12.653 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1).

>>> Διαβάστε επίσης: Ανεργία: Πτώση 2% μέσα σε ένα χρόνο (ΠΙΝΑΚΕΣ) <<<

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 20.701 προσώπων ή 66,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 5.091), του εμπορίου (μείωση 4.052), των κατασκευών (μείωση 1.396), της μεταποίησης (μείωση 1.268), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 993), καθώς και στη μείωση 1.617 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)   

 h,cg

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

 

 

 

2022

 

 

Μάιος

10.586

12.530

Απρίλιος

11.664

12.653

Μάρτιος

13.818

12.899

Φεβρουάριος

15.364

13.084

Ιανουάριος

15.430

13.068

2021

 

 

Δεκέμβριος

14.800

12.933

Νοέμβριος

13.977

12.757

Οκτώβριος

10.974

12.784

Σεπτέμβριος

11.324

12.754

Αύγουστος

16.281

16.554

Ιούλιος

18.950

19.378

Ιούνιος

26.694

27.964

Μάιος

31.287

34.354

Απρίλιος

32.186

33.318

Μάρτιος

32.933

31.452

Φεβρουάριος

32.789

30.671

Ιανουάριος

32.333

29.632

2020

 

 

Δεκέμβριος

33.382

29.733

Νοέμβριος

32.968

29.239

Οκτώβριος

31.487

37.382

Σεπτέμβριος

30.718

36.041

Αύγουστος

33.649

35.275

Ιούλιος

32.313

34.016

Ιούνιος

31.158

33.750

Μάιος

29.604

33.292

Απρίλιος

28.591

29.042

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Μάιος     2021

Απρίλιος

2022

Μάιος

2022

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

217

70

73

B

Ορυχεία και Λατομεία

46

13

11

C

Μεταποίηση

2.002

761

734

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

16

6

5

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

101

36

34

F

Κατασκευές

2.373

983

977

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

6.002

2.079

1.950

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.364

464

371

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

6.467

2.135

1.376

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

824

322

355

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.598

740

708

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

288

110

100

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1.700

763

758

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1.343

581

495

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.348

690

671

P

Εκπαίδευση

1.003

294

385

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

614

239

287

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

661

233

192

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

787

275

254

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

76

20

22

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

21

8

9

 

Νεοεισερχόμενοι

2.436

842

819

 

Σύνολο

31.287

11.664

10.586

 
22431