Άνοιξαν 34 θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Όλες οι πληροφορίες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοινώνει την προκήρυξη κενών μόνιμων θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

>>> Διαβάστε επίσης: Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Σεπτεμβρίου 2022 <<<

Πιο συγκεκριμένα γίνονται δεκτές αιτήσεις για:

  • 11 κενές θέσεις λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Περισσότερα ΕΔΩ) 
  • 1 κενή θέση λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με ειδίκευση στην πληροφορική (Περισσότερα ΕΔΩ)
  • 1 κενή θέση λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με ειδίκευση στη νομική (Περισσότερα ΕΔΩ)
  • 1 κενή θέση λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με ειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων/στατιστική (Περισσότερα ΕΔΩ)
  • 1 κενή θέση λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με ειδίκευση στις δημόσιες σχέσεις/διεθνείς σχέσεις (Περισσότερα ΕΔΩ)
  • 3 κενές θέσεις τεχνικού πληροφορικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Περισσότερα ΕΔΩ)
  • 16 κενές θέσεις βοηθού γραμματειακού λειτουργού (γραφέα) Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Περισσότερα ΕΔΩ)

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του «Συστήματος Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για την Πλήρωση Θέσεων Εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου», αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις 14:00.

 
24355