Άνοιξαν 61 θέσεις σε Δημόσιο και Δήμους – Λεπτομέρειες

Οι βασικές πληροφορίες για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις

Συνολικά 61 θέσεις, η πλειοψηφία των οποίων μόνιμες, στο Δημόσιο και σε Δήμους προκηρύχθηκαν την Παρασκευή (14/2) μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με τις περισσότερες να προέρχονται από το Υπουργείο Εργασίας για στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) για στελέχωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

>>> Όλες οι κυβερνητικές θέσεις που προκηρύσσονται εδώ <<<

Βάσει των προκηρύξεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

 • 25 μόνιμων θέσεων Ιδρυματικού Λειτουργού – Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Πρώτου Διορισμού)
 • 3 μόνιμων θέσεων Λειτουργού Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών – Υπουργείο Εσωτερικών (Πρώτου Διορισμού)
 • 1 θέσης Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου – Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)
 • 4 θέσεων Μηχανικών Περιβάλλοντος στον Κλάδο Διαχείρισης Αποβλήτων – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (αορίστου χρόνου)
 • 9 θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας – Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
 • 9 θέσεων Ιατρικών Λειτουργών – Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
 • 1 θέσης Λογιστικού Λειτουργού – Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα
 • 1 θέσης Λειτουργού Κάρτας Φιλάθλου – Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (σε έκτακτη βάση)
 • 2 θέσεων Δικαστή στο Διοικητικό Δικαστήριο.
 • 6 θέσεων στον Δήμο Στροβόλου - 1 Δημοτικού Ταμία, 1 Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, 1 Υγειονομικού Λειτουργού και 3 Τεχνικού Μηχανικού.

Ιδρυματικοί Λειτουργοί
Όσον αφορά τις θέσεις Ιδρυματικών Λειτουργών, βάσει της προκήρυξης (ολόκληρη εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf), η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων αρχίζει από την Α2 (€15.109) και φθάνει έως την Α7(ii) (€36.232). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία, ενώ καταβάλλεται και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων είναι:

 • Αναλαμβάνει τη φροντίδα ενοίκων Ιδρύματος ή οικογενειακής μονάδας ή υπηρεσίας διημερεύουσας φροντίδας παιδιών ή ενηλίκων, βοηθά στην εφαρμογή θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής για τα άτομα αυτά και συμμετέχει στην εφαρμογή προγραμμάτων για την απασχόληση και ψυχαγωγία τούτων.
 • Συνοδεύει τα άτομα που εξυπηρετεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα και εποπτεύει τις δραστηριότητές τους μέσα και έξω από το κτίριο του Ιδρύματος.
 • Βοηθά στον προγραμματισμό και την αγορά τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος και επιβλέπει την ετοιμασία και παράθεση γευμάτων για τους τροφίμους.
 • Διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντά του γραφειακή εργασία.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων είναι:

 • Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστο διάρκειας σε ένα τουλάχιστον από τα εξής θέματα ή συνδυασμό αυτών: Κοινωνική Εργασία / Ευημερία / Πρόνοια, Νηπιοβρεφοκομία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνική Διοίκηση ή Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Τριετής συνεχής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώνεται πως για τις προαναφερθείσες θέσεις, αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη). Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

>>> Για όλες τις αγγελίες για θέσεις εργασίας στην Κύπρο εδώ <<<

Λειτουργοί Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη, η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων αρχίζει από την Α8 (€24.500) και φθάνει την Α11 (€53.637). Στη μισθοδοσία προστίθενται γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία, ενώ παραχωρείται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που καθορίζει η Κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως για τις προαναφερθείσες θέσεις, αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη).

Επισημαίνεται, δε, πως αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που έγινε στις 2.11.2019, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 24.1.2020 και αρ. Γνωστοποίησης 76 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Θέση Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης έχει ως εξής: Α14(ii) - €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στη μισθοδοσία προστίθενται γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία, ενώ παραχωρείται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που καθορίζει η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες έχουν ως εξής:

 • Είναι υπεύθυνος για:
  (α) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
  (β) Την διεξαγωγή μελετών και υποβολή εισηγήσεων στους τομείς των αρμοδιοτήτων του για διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους.
  (γ) Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη ειδικών μορφών για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων αναγκών, σε συνεργασία με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και άλλες υπηρεσίες.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Τα απαιτούμενα, δε, προσόντα της θέσης είναι:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Εκπαιδευτική η Σχολική ή Κλινική Ψυχολογία διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.
 • Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα Εκπαιδευτικής ή Σχολικής ή Κλινικής Ψυχολογίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικα ή εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Πολύ καλή γνώστη της ελληνικής και της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Σύμφωνα με την προκήρυξη, προκύπτει η ανάγκη για απασχόληση των τεσσάρων Μηχανικών Περιβάλλοντος στον Κλάδο Διαχείρισης Αποβλήτων, για σκοπούς υλοποίησης έργων τακτής προθεσμίας που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», μέχρι τις 31/12/2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση της ανάγκης και η μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων είναι η Α8.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων έχουν ως εξής:

 • Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:
  (α) τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων, και την ετοιμασία εκθέσεων προόδου των εργασιών των έργων.
  (β) προγραμματισμό, οργάνωση και συντονισμό της διαχείρισης έργων.
  (γ) ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων / εκθέσεων στην προβλεπόμενη μορφή μετά από επιτόπιες επαληθεύσεις για προώθηση της πιστοποίησης δαπανών προς διεκδίκηση διαθέσιμων κονδυλίων συγχρηματοδοτούμενων έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΕΕ.
  (δ) επίβλεψη / έλεγχος της εκτέλεσης των νομικών δεσμεύσεων.
  (ε) καταχώρηση στοιχείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΕΕ.
 • Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων είναι:

 • Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής ή ισότιμο προσόν στη Μηχανική Περιβάλλοντος.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώνεται πως, εμπειρία στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων από ευρωπαϊκά και επενδυτικά ταμεία, αποτελεί πλεονέκτημα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16/3/2020. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τις θέσεις ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας
Βάσει των αναγκών, οι εν λόγω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:

 • 4 θέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • 3 θέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
 • 2 θέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Όπως αναφέρεται για την πλήρωση των θέσεων προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Ετήσιο μισθό €57.696
 • Μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία χρόνια
 • Δίνεται κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού.
 • Αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ
 • Ο Ιατρικός Λειτουργός αποζημιώνεται επιπρόσθετα για τις εφημερίες, με αμοιβές που κυμαίνονται από €450 έως €1.310, αναλόγως του τύπου της εφημερίδας και του Νοσοκομείου.
 • Παρέχεται υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του ΔΣ και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων είναι:

 • Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητάς του στα νοσοκομεία του ΟΚΥΠΥ
 • Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την ειδικότητά του καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της ΕΕ
 • Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας, σύμφωνα με τον «περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο»/
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥΠΥ ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα 22605670 και 22605475. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 6η Μαρτίου 2020 και ώρα 14.30. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι υπόλοιπες θέσεις Ιατρών

 • Όσον αφορά τις υπόλοιπες 9 θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, αυτές αφορούν τις ακόλουθες Ειδικότητες:
 • Νεφρολογία: 1 θέση για ΓΝ Λευκωσίας
 • Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία: 1 θέση για το ΓΝ Πάφου
 • Εντατικολογία για παιδιά: 1 θέση για το Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Γενετιστής: 1 θέση για το Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Μεταβολιστής: 1 θέση για το Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Παιδοκαρδιολογία: 1 θέση για το Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Παιδοενδοκρινολογία: 1 θέση για το Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Ουρολογία: 1 θέση για το Μακάρειο Νοσοκομείο.

Για τις εν λόγω θέσεις προσφέρεται ο ίδιος μισθός και ωφελήματα με τις θέσεις Πνευμονολόγων. Επίσης, τα απαιτούμενα προσόντα και καθήκοντα των θέσεων είναι τα ίδια όπως και στην περίπτωση των Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Λογιστικός Λειτουργός ΚΟΣΑΜΠ
Σύμφωνα με την προκήρυξη η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι η Κλίμακα Α4 (€15.425-€23.679) και Κλίμακα Α7(ii) (€22.648-€36.232). Στον μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνει η Κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως, οι υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του ΚΟΣΑΜΠ έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή μέχρι τις 6/3/2020 και ώρα 12.30. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Λειτουργός Κάρτας Φιλάθλου
Σύμφωνα με την προκήρυξη η θέση θα πληρωθεί σε έκτακτη βάση. Η θέση είναι Κλίμακας Α8 και στην μισθοδοσία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία, καθώς και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοσό που εγκρίνει η Κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το άρθρο 10 του «περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016», εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους 24 μήνες. Με τη συμπλήρωση των 24 μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

Αιτήσεις για τη θέση γίνονται δεκτές μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Θέσεις Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, συνοδευόμενη από:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές.
 • Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.

Τονίζεται πως, στην αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου του δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.

Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Θέσεις στον Δήμο Στροβόλου
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, ο Δήμος Στροβόλου προχώρησε στην προκήρυξη έξι θέσεων: 1 Δημοτικού Ταμία, 1 Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, 1 Υγειονομικού Λειτουργού και 3 Τεχνικού Μηχανικού.

Τονίζεται ότι και για τις έξι θέσεις οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτή εξέταση, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για τα θέματα και την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Σημειώνεται πως, οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις για την κάθε θέση, θα κληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις για διεκδίκηση των θέσεων θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

***Αν ψάχνετε δουλειά πάντως, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

 

Μάριος Αδάμου