Άνοιξαν άλλες 173 θέσεις Ιατρών, φροντιστών, Ψυχολόγων στον ΟΚΥΠΥ

Οι προσφερόμενοι μισθοί και άλλα ωφελήματα – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερομένους

Στην προκήρυξη άλλων 173 θέσεων εργασίας στα δημόσια νοσηλευτήρια προχώρησε χθες (7/2), μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Κύπρου (ΟΚΥΠΥ).

Βάσει των προκηρύξεων, οι θέσεις αφορούν:

 • 136 κενές θέσεις Φροντιστών Υγείας
 • 33 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, εκ των οποίων οι 11 για ΤΑΕΠ, 6 για τα Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και 16 για δημόσια νοσηλευτήρια
 • 4 κενές θέσεις Κλινικών Ψυχολόγων

>>> Όλες οι κυβερνητικές θέσεις που προκηρύσσονται εδώ <<<

Θέσεις Φροντιστών
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις φροντιστών υγείας, όπως αναφέρεται, αυτές είναι Πρώτου Διορισμού και ο ετήσιος μισθός ανέρχεται στις €16.368,00, με μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ.

Οι 136 θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: Α

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.

Θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
Αναφορικά με τις θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, αυτές είναι Πρώτου Διορισμού και ο ετήσιος μισθός έχει καθοριστεί στις €57.696,16, ενώ παραχωρείται μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Σύμφωνα, δε, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Σημειώνεται πως, στους Ιατρούς που θα στελεχώσουν τα ΤΑΕΠ καταβάλλεται επίδομα βάρδιας, όπως θα καθορίζεται από την σχετική νομοθεσία, καθώς και μηνιαίο επίδομα 1.200 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα στο πλαίσιο των Υπουργικών αποφάσεων.

Για όσους θα καλύψουν τις θέσεις στα Κέντρα Υγείας απομακρυσμένων περιοχών θα καταβάλλεται επιπλέον επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ για τους Ιατρικούς Λειτουργούς που θα τοποθετηθούν στα δημόσια νοσηλευτήρια επισημαίνεται πως, «ο Ιατρικός Λειτουργός, αναλόγως της ειδικότητάς του, αποζημιώνεται επιπρόσθετα για τις εφημερίες». 

>>> Για όλες τις αγγελίες για θέσεις εργασίας στην Κύπρο εδώ <<<

Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως οι Ιατροί που θα εκφράσουν ενδιαφέρον για στελέχωση των ΤΑΕΠ θα πρέπει να είναι Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής, ενώ οι ανάγκες για στελέχωση των Κέντρων Υγείας έχουν ως εξής:

 • 1 θέση για Κ.Υ. Αυδήμου,
 • 2 θέσεις για Αστικά Κέντρα Λεμεσού, 
 • 1 θέση για Κ.Υ. Πόλης Χρυσοχούς, 
 • 1 θέση για Αστικά Κέντρα Λευκωσίας, 
 • 1 θέση για Κ.Υ. Ευρύχου.

Όσον αφορά τις ανάγκες Ιατρών για στελέχωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων αυτές ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

 • Παθολογία: 7 θέσεις – 1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας, 1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου, 2 θέσεις για το Γ.Ν. Λεμεσού, 2 θέσεις για το Γ.Ν. Λάρνακας και 1 θέση για το Νοσοκομείο Κυπερούντας.
 • Ακτινολογία: 3 θέσεις - 1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας, 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας και 1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου.
 • Ουρολογία (με ειδικό ενδιαφέρον στη λαπαροσκοπική): 1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας.
 • Παιδιατρική: 2 θέσεις για το Γ.Ν. Λεμεσού.
 • Γυναικολογία: 2 θέσεις για το Γ.Ν. Λάρνακας.
 • Ενδοκρινολογία: 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας.

Αναλυτικά η προκήρυξη για όλες τις θέσεις Ιατρικών Λειτουργών ΕΔΩ.

Θέσεις Κλινικών Ψυχολόγων
Αναφορικά με τις κενές θέσεις Κλινικών Ψυχολόγων στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.Ψ.Υ.) και αυτές είναι Πρώτου Διορισμού, με τον ετήσιο μισθό να έχει καθοριστεί στις €26.590,00. Όπως και για τις υπόλοιπες θέσεις, και σε αυτές κάθε τρία χρόνια θα προσφέρεται μισθοδοτική αύξηση, όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ.

Αναλυτικά η προκήρυξη για τις θέσεις Κλινικών Ψυχολόγων ΕΔΩ.

Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων
Σημειώνεται πως, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα, 22605670, 22605475. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον «Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)» και να αναγράφουν στο σημείο που αναφέρεται στον τίτλο της θέσης που διεκδικούν τη ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στις προκηρύξεις.

Τονίζεται ότι, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Προϊστάμενο Μονάδας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1309 Λευκωσία.

Ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.30 και θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται. 

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, είναι εκπρόθεσμες, και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ανάκληση παλαιότερων προκηρύξεων
Εν τω μεταξύ, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακάλεσε χθες προσωρινά την προκήρυξη για την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

 • Μια (1) κενή θέση Εσωτερικού Δικηγορικού Λειτουργού.
 • 2. Μια (1) κενή θέση Προϊσταμένου Υποδομών και Κτιρίων.

Τονίζεται, δε, πως οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για τη ανάκληση της προκήρυξης.

***Αν ψάχνετε δουλειά πάντως, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Μάριος Αδάμου
 
11838
Thumbnail