Άνοιξαν οι αιτήσεις για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών ΜΙΕΕΚ

Δείτε αναλυτικά όλα τα Προγράμματα Σπουδών που θα λειτουργήσουν ανά επαρχία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Γενική Διεύθυνση της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ ανακοινώνει ότι, από τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στα Προγράμματα Σπουδών ΜΙΕΕΚ.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών ανά επαρχία:


bd

Τα Προγράμματα Σπουδών της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ απευθύνονται σε απόφοιτους Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέχρι τις 13:30 της ίδιας ημέρας. 

Σημειώνεται ότι οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να προσκομίσουν στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική τους αίτηση, φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που να τεκμηριώνουν όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν προσκομίσει τον φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα πριν τη λήξη της διορίας, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη. Στοιχεία που δηλώνονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης και δεν τεκμηριώνονται με τα απαιτούμενα έγγραφα στον φάκελο, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι η κατοχή αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Απολυτηρίου εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (δημόσιας ή ιδιωτικής). Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι/-ες Μέσης Εκπαίδευσης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2021-2022 προτρέπονται όπως υποβάλουν την αίτησή τους μετά την ημερομηνία απονομής του Απολυτηρίου τους. 

Όλες οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης και πληροφορίες για τον θεσμό και τη λειτουργία της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι όλα τα Προγράμματα Σπουδών ΜΙΕΕΚ έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί/εγκριθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

 
24975