Άνοιξαν θέσεις Ιατρών και Φαρμακοποιού στον ΟΚΥΠΥ-Λεπτομέρειες

Τα προσόντα και οι ευθύνες, το πακέτο απολαβών και μέχρι πότε γίνονται δεκτές αιτήσεις

Τέσσερις νέες θέσεις Ιατρικών Λειτουργών και μία θέση Φαρμακοποιού, προκήρυξε χθες (11/9), μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).

Ειδικότερα ο ΟΚΥΠΥ δέχεται αιτήσεις για τις εξής θέσεις:

 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ με εμπειρία και ειδικό ενδιαφέρον στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (1 θέση για το Νοσοκομείο Τροόδους)
 • ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
 • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ για το Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Οι θέσεις Ιατρών
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, σύμφωνα με την προκήρυξη, προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

 • Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού και ο ετήσιος μισθός είναι €57.696 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό.
 • Μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
 • Δίνεται κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού.
 • Αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
 • Ο Ιατρικός Λειτουργός αναλόγως της ειδικότητάς του, αποζημιώνεται επιπρόσθετα για τις εφημερίες.
 • Παρέχεται υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού.
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Η ετήσια άδεια ανάπαυσης παραχωρείται με πλήρεις απολαβές. Για συνεχή υπηρεσία μέχρι 10 χρόνια, ο εργαζόμενος δικαιούται 20 εργάσιμες μέρες κατά έτος σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, και 24 εργάσιμες μέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας. Για συνεχή υπηρεσία άνω των 10 χρόνων, ο εργαζόμενος δικαιούται 25 εργάσιμες μέρες για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας κάθε έτος, και 30 εργάσιμες μέρες για εξαήμερη εβδομάδα εργασίας.
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν προκαταβολικά την άδεια που δικαιούνται στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
 • Παρέχεται από τον Οργανισμό άδεια μητρότητας στις εργαζόμενες, όπως αυτή καθορίζεται από τον «περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο» της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Παρέχεται από τον Οργανισμό γονική άδεια για όλους τους εργαζομένους, όπως αυτή καθορίζεται στον «περί Γονικής Άδειας Νόμο» της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται συνολική άδεια ασθενείας 12 ημερολογιακών ημερών ανά έτος. Για κάθε μέρα άδεια ασθενείας καταβάλλονται στον εργαζόμενο πλήρεις απολαβές.
 • Οι εργαζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια για εκπαιδευτικούς σκοπούς σχετική με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.

Σημείωση: Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου συνδεδεμένο με τα έσοδα του Οργανισμού. Με βάση το ισχύον Σχέδιο Κινήτρων, οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με οριζόντιο μηνιαίο επίδομα €1850, και επιπρόσθετο κάθετο επίδομα ανάλογα με τα έσοδα του Οργανισμού και την επίτευξη των στόχων της Κλινικής που ανήκει ο κάθε Ειδικός Ιατρός. Τονίζεται πως το Σχέδιο Κινήτρων θα επαναξιολογείται περιοδικά.

>>> Διαβάστε ακόμη: Θέλεις να γίνεις Δημόσιος Υπάλληλος; Ανακοινώθηκαν οι εξετάσεις <<<

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητάς του στα Νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ.
 • Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την ειδικότητά του καθήκοντα του ανατεθούν.

Επισημαίνεται πως, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Ιατρικός Λειτουργός υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας ή/και εξειδίκευσης σύμφωνα με τον «περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο».
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις θέσεις Ιατρικών Λειτουργών ΕΔΩ.

Θέση Φαρμακοποιού
Αναφορικά με την θέση Φαρμακοποιού και αυτή είναι Πρώτου Διορισμού και ο ετήσιος μισθός ανέρχεται στις €32.947,42 και θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό, ενώ προσφέρεται και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

>>> Διαβάστε ακόμη: Είσαι Δημόσιος; Η διαδικασία για να πας μετάθεση ή απόσπαση <<<

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Φαρμακευτική.
 • Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός στην Κύπρο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εκτελεί ιατρικές συνταγές σε φαρμακείο νοσηλευτηρίου ή σε αγροτικό υγειονομικό κέντρο και για το σκοπό αυτό εισπράττει τα αναγκαία τέλη.
 • Προμηθεύει τα αναγκαία φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό σε ασθενείς κατόπιν ιατρικής συνταγής.
 • Τηρεί τα αναγκαία βιβλία μεταξύ των οποίων οι καταγραφές φαρμάκων, το Βιβλίο Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών.
 • Κατασκευάζει φάρμακα ή/και ελέγχει την ποιότητα ή/και την τιμή των φαρμάκων.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Τονίζεται πως, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Φαρμακοποιός υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. 

Περισσότερες πληροφορίες για την θέση ΕΔΩ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Υποβολή Αιτήσεων
Όλες οι αιτήσεις για τις προαναφερθείσες θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα
22605475 ή 22605670.

Οι αιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στον «Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)» και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, ενώ θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα, και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 2α Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.30 και θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται.

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

***Αν ψάχνετε δουλειά πάντως, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

 
15251