Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Την έναρξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας, καλώντας τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Όπως αναφέρει, τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ΣΥΟΠ είναι, μεταξύ άλλων:

1/ Να είναι ηλικίας κάτω των 32 ετών.

2/ Να είναι απόφοιτοι Δημόσιου εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.

3/ Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

4/ Να έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη

5/ Να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο.

6/ Να μην έχουν καταδικαστεί από Στρατιωτικό Δικαστήριο για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδίκημα λιποταξίας, ή να μην έχουν υποβιβαστεί στο βαθμό του κατά την περίοδο εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.newarmy.mod.gov.cy, από τις 11.1.2019 μέχρι και την 1.2.2019

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτησή τους, θα λάβουν ηλεκτρονική πρόσκληση για να παρουσιαστούν (προσκομίζοντας απαραίτητα το Δελτίο Ταυτότητάς τους), μεταξύ των ωρών 8-10 π.μ., για Αθλητική Δοκιμασία και Υγειονομική Εξέταση ως ακολούθως:

(α) Αθλητική Δοκιμασία, στο Μακάριο Στάδιο. Για όσους το επώνυμο αρχίζει:

  • από Α μέχρι Ι στις 11/2/2019 
  • από Κ μέχρι Π στις 12/2/2019 
  • από Ρ μέχρι Ω στις 14/2/2019

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα του Δελτίου Ταυτότητάς τους να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση από ιατρό ότι δύνανται να συμμετάσχουν στην Αθλητική Δοκιμασία.

(β) Υγειονομική Εξέταση, στο Στρατόπεδο Β. Καποτά (ΒΜΗ), Λευκωσία (μόνο για όσους υποψήφιους επιτύχουν στην Αθλητική Δοκιμασία). Για όσους το επώνυμο αρχίζει:

  • από Α μέχρι Ι στις 18/2/2019 
  • από Κ μέχρι Π στις 19/2/2019 
  • από Ρ μέχρι Ω στις 20/2/2019

 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα του Δελτίου Ταυτότητάς τους να προσκομίσουν πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού. Επίσης, οι γυναίκες υποψήφιες θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίσουν πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.

Περισσότερα στην σχετική Προκήρυξη.