Άνοιξε ο δρόμος για 100άδες Προαγωγές και προσλήψεις στο Δημόσιο

Η Επιτροπή Οικονομικών άναψε το πράσινο φως για αποπαγοποίηση 100άδων θέσεων / Λεπτομέρειες

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Τον δρόμο για 100άδες νέες Προαγωγές και προσλήψεις στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως επίσης και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άνοιξε κατά τη χθεσινή (1/3) συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Συνολικά η Επιτροπή εξέτασε και ενέκρινε 12 αιτήματα για αποπαγοποίηση 323 θέσεων στο Δημόσιο, με τις περισσότερες θέσεις να αφορούν τον Κυπριακό Στρατό.

Συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ενέκρινε αίτημα που υπέβαλε το Υπουργείο Άμυνας για αποδέσμευση 206 κενών θέσεων και θέσεων προαγωγής Αξιωματικών στην Εθνική Φρουρά και δη:

 • 56 θέσεων Υπολοχαγού
 • 38 θέσεων Λοχαγού
 • 36 θέσεων Ταγματάρχη
 • 35 θέσεων Αντισυνταγματάρχη
 • 28 θέσεων Συνταγματάρχη
 • 9 θέσεων Ταξιάρχου
 • 3 θέσεων Υποστράτηγου
 • 1 θέσης Αντιστράτηγου

Σημειώνεται πως, η Κ.Ε. Οικονομικών την περασμένη βδομάδα είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για πλήρωση άλλων 507 θέσεων στον Κυπριακό Στρατό, εκ των οποίων οι 316 αφορούσαν θέσεις Επιλοχία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες προαγωγές Συμβασιούχων Υπαξιωματικών και 191 θέσεις Προαγωγής Υπαξιωματικών:

 • 3 θέσεων Ανθυπασπιστή Α,
 • 9 θέσεων Ανθυπασπιστή Β,
 • 56 θέσεων Ανθυπασπιστή Γ,
 • 89 θέσεων Αρχιλοχία και
 • 34 θέσεων Επιλοχία.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και ΑΗΚ
Επίσης, η Κ.Ε. Οικονομικών άναψε το πράσινο φως για 34 θέσεις στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν:

 • 1 θέση Διευθυντή Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Κλίμακας Α15-Α16), λόγω προαγωγής του κατόχου της στη θέση του Γενικού Διευθυντή από 1.9.2020
 • 5 θέσεις Ανώτερου Ταχυδρομικού Επιθεωρητή (Κλίμακα Α11+2).
 • 11 θέσεις Ταχυδρομικού Επιθεωρητή (Κλίμακα Α10+1)
 • 17 θέσεις Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού (Κλίμακα Α8-Α9 +1).

Ακόμη, η Επιτροπή ενέκρινε αίτημα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για αποδέσμευση 32 θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής:

 • 9 θέσεων Ανώτερου Τεχνικού Δικτύου (Κλίμακα Α9),
 • 7 θέσεων Υποτομεάρχη (Κλίμακα Α10),
 • 3 θέσεων Ανώτερου Τεχνικού Σταθμού – Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακα Α9),
 • 3 θέσεων Καταγραφέα Μετρητών (Κλίμακα Α1-2-5),
 • 2 θέσεων Ανώτερου Τεχνικού – Τεχνικού Μηχανικού (Έλεγχος και Επιδιόρθωση Μετρητών) (Κλίμακα Α9),
 • 1 θέσης Ανώτερου Μηχανικού – Βοηθού Διευθυντή (Αγορά) (Κλίμακα Ν2),
 • 1 θέσης Τεχνικού Επόπτη ή Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού (Έργα) (Κλίμακα Α10-Α11+2 ή Α10-11-12),
 • 1 θέσης Τεχνικού Επόπτη Δικτύου (Κλίμακα Α10-Α11+2),
 • 1 θέσης Βοηθού Υποτομεάρχη (Κλίμακα Α8-9),
 • 1 θέσης Ανώτερου Τεχνικού – Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογία) (Κλίμακα Α9),
 • 1 θέσης Ανώτερου Φροντιστή Αποθήκης (Κλίμακα Α8),
 • 1 θέσης Βοηθού Γραφείου Α (Κλίμακα Α7) και
 • 1 θέσης Φροντιστή Αποθήκης (Κλίμακα Α2-5-7)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή Οικονομικών ενέκρινε και αίτημα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για πλήρωση 20 συνολικά κενών θέσεων:

 • 7 θέσεων Τεχνικού Επιθεωρητή (Κλίμακα Α10),
 • 5 θέσεων Ανώτερου Τεχνικού (Κλίμακα Α9),
 • 3 θέσεων Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακα Α12),
 • 3 θέσεων Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Κλίμακα Α11) και
 • 2 θέσεων Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλίμακα Α13)

Ακόμη, η Επιτροπή έδωσε τη συγκατάθεσή της για αποδέσμευση 14 θέσεων στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής:

 • 7 θέσεων Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης Α Τάξης [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] (Προαγωγής),
 • 3 θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής Α [Κλίμακα Α11(ii)] (Προαγωγής),
 • 2 θέσεων Πρώτου Λειτουργού Διεκπεραίωσης [Κλίμακα Α11(ii)] (Προαγωγής) και
 • 2 θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής (Κλίμακα Α8-10-11) (Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Άλλες θέσεις
Τέλος, η Κ.Ε. Οικονομικών ενέκρινε και την αποδέσμευση των πιο κάτω 17 θέσεων:

 • 3 θέσεων Επιθεωρητή Αερολιμένα Α (Κλίμακα Α10) στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
 • 2 θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών Α Τάξης [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] στο Υπουργείο Εξωτερικών,
 • 2 θέσεων Ανώτερου Επιμελητή [Κλίμακα Α10(i)] στο Υπουργείο Παιδείας,
 • 1 θέσης Επιθεωρητή Αερολιμένα (Κλίμακα Α8) στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
 • 1 θέσης Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου [Κλίμακα Α12(ii)] στην Ελεγκτική Υπηρεσία,
 • 1 θέσης Λειτουργού Ελέγχου Α [Κλίμακα Α11(ii)] στην Ελεγκτική Υπηρεσία,
 • 1 θέσης Πρώτου Επιμελητή [Κλίμακα Α11(ii) στο Υπουργείο Παιδείας,
 • 1 θέσης Επιμελητή Α Τάξης [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] στο Υπουργείο Παιδείας,
 • 1 θέσης Αρχαιολογικού Λειτουργού Α (θέση Προαγωγής) στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, η οποία προέκυψε λόγω προαγωγής του προκατόχου της από την 1η Φεβρουαρίου 2020,
 • 1 θέσης Πρώτου Διορισμού Μηχανικού Αποχετεύσεων (Κλίμακα Α9-Α11-Α12) στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας,
 • 1 θέσης Πρώτου Διορισμού Τεχνικού [Κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii)] στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας,
 • 1 θέσης Πρώτου Διορισμού Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού [Κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii)] στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και
 • 1 θέσης Γραμματειακού Λειτουργού [Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α9* (*επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση), στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.
Μάριος Αδάμου
 
14176