Ανθούση: Νέο σχέδιο ύψους €24 εκ. για ΜΚΟ και Αρχές ΤΑ

Επένδυση €23 εκατ. θα παραχωρηθεί προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέφερε η Υφυπουργός

Επένδυση ύψους €23,725,000 θα παραχωρηθεί προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ανέφερε στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Αναστασία Ανθούση στη δημόσια διαβούλευση για νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Μέσω της επένδυσης σκοπός όπως ανέφερε είναι να υλοποιηθεί η δημιουργία τουλάχιστον 27 Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών και 6 μέχρι 13 ετών, καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών. 

φδ

Με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του προγράμματος το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ενδιάμεσο στόχο τη δημιουργία αρχικά 10 δομών μέχρι το τέλος του 2024, σκοπός μας είναι να ενισχυθεί το κράτος πρόνοιας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία. 

Διαβάστε αυτούσιο τον χαιρετισμό της Υφ. Πρόνοιας:

«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση, με την οποία μας δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις επί του νέου Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο περιλαμβάνει την παραχώρηση κρατικής χορηγίας για τη δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών και δομών φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά, εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς και ενήλικα άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας. 

Το νέο Σχέδιο έχει προσαρμοστεί για να είναι σε ευθυγράμμιση με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο» που αποτελεί την παρακαταθήκη της Κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, αλλά και να ανταποκρίνεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός κράτους μέριμνας, προόδου και ανάπτυξης. Κύρια αποστολή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας είναι να υλοποιεί πολιτικές που στηρίζουν και ενισχύουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εστιάζοντας στα παιδιά, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους. Με στοχευμένες δράσεις, διασφαλίζουμε την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες πρόνοιας και φροντίδας, χωρίς αποκλεισμούς, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους. 

φδβφδβ

Προς αυτή την κατεύθυνση αποσκοπεί και η εφαρμογή του νέου Σχεδίου, μέσω του οποίου επενδύουμε ποσό ύψους €23,725,000 που θα παραχωρηθεί προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η δημιουργία τουλάχιστον 27 Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών και 6 μέχρι 13 ετών, καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών. Με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του προγράμματος το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ενδιάμεσο στόχο τη δημιουργία αρχικά 10 δομών μέχρι το τέλος του 2024, σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε το κράτος πρόνοιας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία. Να σημειώσω ότι οι 10 δομές δεν είναι μας περιορίζει, και στόχος μας είναι εάν είναι εφικτό να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη περισσότερων δομών ως ενδιάμεσος στόχος.

Με στόχο την όσο το δυνατό ορθότερη κατανομή των πόρων, έχει ήδη ξεκινήσει η χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών, από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, η οποία θα αναδείξει τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενά στην παροχή υπηρεσιών και θα συμβάλει στη στόχευση των επενδύσεων εκεί και όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Με το νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στοχεύουμε στην ισχυροποίηση του κοινωνικού δικτύου στήριξης των παιδιών και των ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να ενδυναμωθεί το κράτος πρόνοιας, πέραν από τον ρόλο του Κράτους στην προώθηση πρωτοβουλιών και την εποπτεία τους, θεωρούμε απαραίτητη την ενεργοποίηση και την εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κοινωνικοί εταίροι του Κράτους. Έχουμε την πεποίθηση πως η συμπερίληψη των Τοπικών Αρχών και των ΜΚΟ στις πολιτικές που προωθούμε, δρα καταλυτικά στην προσπάθειά μας για ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων υπηρεσιών για τα άτομα με πραγματικές ανάγκες φροντίδας. 

Εξάλλου, η συνεργασία μας με τους Δήμους, τα Κοινοτικά Συμβούλια και τις εθελοντικές οργανώσεις είναι διαρκής και διαχρονική και αυτό αποτυπώνεται στα δεδομένα: από το 2015 που ο Προϋπολογισμός για την επιδότηση προγραμμάτων μέριμνας σε Κοινότητες και Δήμους ήταν €6.4 εκατομμύρια, το ποσό έχει υπερδιπλασιαστεί και για το 2022 αναμένεται να ξεπεράσει τα €14.5 εκατομμύρια. Επιπλέον, αποσκοπώντας στη συνεχή αναβάθμιση του θεσμού των Κρατικών Χορηγιών, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, πετύχαμε να αυξήσουμε τα προσφερόμενα προγράμματα σε σύγκριση με το 2021, με έγκριση 16 νέων προγραμμάτων το 2022.

Την ίδια ώρα, αλληλένδετοι στόχοι της Κυβέρνησης, μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου, είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών, να αναβαθμίσει και να ενδυναμώσει τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές μέσα από χαρτογράφηση των πραγματικών κενών, και να προσφέρει ισότιμη ένταξη και ενσωμάτωση όλων των παιδιών και των ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας σε υπηρεσίες μέριμνας.

Αγαπητοί φίλοι,

Η ευημερία, η φροντίδα και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, των εφήβων και των ενήλικων ατόμων με ανάγκη για συνεχή φροντίδα αποτελούν επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει θέσει ψηλά στους σχεδιασμούς της και αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση επαρκών υπηρεσιών φροντίδας είναι αλληλένδετη με μια σειρά άλλων στρατηγικών, όπως η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η μείωση της ανεργίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός για τα άτομα τρίτης ηλικίας, η πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες, κοκ. 

Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει το ενδιαφέρον σας για διασφάλιση του καλώς νοούμενου συμφέροντος των συμπολιτών μας. Προτού δώσω τον λόγο στη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την εκτενέστερη παρουσίαση του Σχεδίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας και να ευχηθώ να έχετε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τη διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου, με γνώμονα το συμφέρον των επηρεαζόμενων ομάδων του πληθυσμού».