Απαλλαγή από την καταβολή δικαιωμάτων για άδεια Φωτοβολταϊκών

Δεν θα καταβάλλεται δικαίωμα προς την αρμόδια Οικοδομική αρχή, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με ισχύ μέχρι 20 kW

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, της αύξησης των τιμών, αλλά και της πρόθεσης της Κυβέρνησης για προώθηση μικρών εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι με Υπουργικό διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα 11 Νοεμβρίου 2022, (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό ΚΔΠ 432/2022 -Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5753, 11.11.2022), δεν θα καταβάλλεται κανένα δικαίωμα προς την αρμόδια Οικοδομική αρχή, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ισχύ μέχρι 20 kW τα οποία θα χρησιμοποιούνται για ίδια κατανάλωση.

>>Διαβάστε επίσης: iQ3Solar: Χρηματοδότηση από PRE-SEED/Πλατφόρμα για φωτοβολταϊκά<<

Για σκοπούς καθοδήγησης, αλλά και διευκόλυνσης των πολιτών και των αρμοδίων αρχών, το Υπουργείο Εσωτερικών θα κυκλοφορήσει σχετική εγκύκλιο.

>>Διαβάστε αυτούσιο το Υπουργικό Διάταγμα<<