Απλοποιείται η διαδικασία καταχώρισης δικαιούχων μέσω «Αριάδνης»

 • Δίνεται πλέον η δυνατότητα καταχώρισης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και από τους αξιωματούχους/συνέταιρους νομικής οντότητας.
 • Η διαδικασία καταχώρισης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι από σήμερα  εφικτή και για τους συνεταιρισμούς μέσω της δημιουργίας προφίλ συνεταιρισμού στην «Αριάδνη».

Με στόχο τη διευκόλυνση των εταιρειών για καταχώριση των στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, δίνεται από τις 29 Οκτωβρίου 2021, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), η δυνατότητα καταχώρισης στο Μητρώο και από τους αξιωματούχους/συνέταιρους νομικής οντότητας.

Ταυτόχρονα, από τις 29 Οκτωβρίου 2021 είναι εφικτή η δυνατότητα καταχώρισης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της δημιουργίας προφίλ συνεταιρισμού στην «Αριάδνη».

Έως τώρα, προαπαιτούμενο για την ηλεκτρονική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων ήταν η δημιουργία του εταιρικού προφίλ για κάθε εταιρεία στην Κυβερνητική Ηλεκτρονική Πύλη «Αριάδνη», μέσω ταυτοποίησης με φυσική παρουσία σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ταυτοποίησης (ΚΕΠ, ΚΕΠΟ ή Τμήμα Εφόρου Εταιρειών).

Με τη νέα απλοποιημένη διαδικασία δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων και από τους αξιωματούχους ή τους συνέταιρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μίας νομικής οντότητας. Ως εκ τούτου, αξιωματούχοι ή συνεταίροι νομικών οντοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ταυτοποιημένο προφίλ στην «Αριάδνη», μπορούν να προχωρήσουν στην καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων για όλες τις εταιρείες ή συνεταιρισμούς στις οποίες κατέχουν τον ρόλο αξιωματούχου ή συνέταιρου. Επιπρόσθετα, δίνεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ συνεταιρισμού για σκοπούς καταχώρισης, μέσω αυτού, των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων .

Το ΥΕΕΒ αναμένει ότι μετά τη δημοσιοποίηση και αυτής της επιλογής για δημιουργία προφίλ στην «Αριάδνη», θα αυξηθεί η ροή των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων οι οποίες προχωρούν με την υλοποίηση της υποχρέωσής τους για καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο.

Υπενθυμίζεται ότι τελευταία ημερομηνία καταχώρισης των στοιχείων αυτών στο Μητρώο είναι η 12η Μαρτίου 2022.

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου αναφέρει σε δήλωσή της: «Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιώντας τα εργαλεία που της προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει σε εφαρμογή το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης της χρησιμοποίησης εταιρειών για ξέπλυμα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Καλώ όλες τις εταιρείες που έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν στην εγγραφή τους εντός του χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί και το οποίο λήγει στις 12 Μαρτίου 2022», καταλήγει η κα Πηλείδου.

Σημειώνεται σχετικά, ότι όλες οι εταιρείες και νομικές οντότητες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, θα λάβουν εντός των επόμενων ημερών επιστολή από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών με την οποία θα ενημερώνονται αναλυτικά για τη διαδικασία και γενικά τις υποχρεώσεις τους με βάση τη νομοθεσία.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναλύονται πιο κάτω οι τρόποι υποβολής των στοιχείων πραγματικού δικαιούχου.

(Α) ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ Ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ

(α) Όταν ο Αξιωματούχος ή Συνέταιρος είναι φυσικό πρόσωπο

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η απόκτηση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ακολούθως η δημιουργία προφίλ του φυσικού προσώπου στην «Αριάδνη», το οποίο πρέπει να ταυτοποιηθεί είτε μέσω e-banking είτε με φυσική παρουσία στα εξουσιοδοτημένα κέντρα ταυτοποίησης εάν το φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει e-banking λογαριασμό.

Η ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου στην «Αριάδνη» γίνεται είτε με τον αριθμό ταυτότητας για Κύπριους υπηκόους είτε με τον αριθμό ARC για αλλοδαπούς.

Επομένως, ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός ARC πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Εταιρειών για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα Πραγματικών Δικαιούχων. Η ταυτοποίηση φυσικού προσώπου με αριθμό διαβατηρίου δεν εφαρμόζεται.

Βήματα:

 1. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα «Αριάδνη»: Πληκτρολογείτε το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» του φυσικού προσώπου που είναι αξιωματούχος ή συνέταιρος.
 2. Πρόσβαση στο σύστημα Πραγματικών Δικαιούχων: Πληκτρολογείτε τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας ή του συνεταιρισμού (χωρίς το πρόθεμα «ΗΕ» ή «Σ») στην οποία το φυσικό πρόσωπο είναι διορισμένος ως αξιωματούχος ή συνέταιρος και επιθυμεί να καταχωρίσει τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου εκ μέρους της εταιρείας ή του συνεταιρισμού.

Για παράδειγμα:

Ο Αντρέας Γεωργίου είναι συνέταιρος στον συνεταιρισμό ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 1. Πρόσβαση στην «Αριάδνη»: «Όνομα χρήστη» και «κωδικός πρόσβασης» του Αντρέα Γεωργίου. 
 2. Πρόσβαση στο σύστημα Πραγματικών Δικαιούχων: Αριθμός εγγραφής του συνεταιρισμού ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (χωρίς το πρόθεμα «Σ»).

(β) Όταν ο Αξιωματούχος ή Συνέταιρος είναι νομικό πρόσωπο

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία εταιρικού email ή email συνεταιρισμού και ακολούθως η δημιουργία εταιρικού προφίλ ή προφίλ συνεταιρισμού στην «Αριάδνη», το οποίο πρέπει να ταυτοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία στα εξουσιοδοτημένα κέντρα ταυτοποίησης.

Βήματα:

 1. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα «Αριάδνη»: Πληκτρολογείτε το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» του νομικού προσώπου που είναι αξιωματούχος ή συνέταιρος.
 2. Πρόσβαση στο σύστημα Πραγματικών Δικαιούχων: πληκτρολογείτε τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας ή του συνεταιρισμού (χωρίς το πρόθεμα «ΗΕ» ή «Σ») στην οποία το νομικό πρόσωπο είναι διορισμένος ως αξιωματούχος ή συνέταιρος και επιθυμεί να καταχωρίσει τα στοιχεία εκ μέρους της εταιρείας ή του συνεταιρισμού.

Για παράδειγμα:

Η εταιρεία X Secretarial Limited είναι διευθυντής στην εταιρεία Α Limited.

 1. Πρόσβαση στην Αριάδνη: όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης της X Secretarial Limited
 2. Πρόσβαση στο σύστημα ΠΔ: αριθμός εγγραφής της Α Limited (χωρίς το πρόθεμα «ΗΕ»)

(Β) ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία εταιρικού email ή email συνεταιρισμού και ακολούθως εταιρικού προφίλ ή προφίλ συνεταιρισμού στην «Αριάδνη» το οποίο πρέπει να ταυτοποιηθεί με φυσική παρουσία μόνο σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα ταυτοποίησης.

Βήματα:

 1. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα «Αριάδνη»: Πληκτρολογείτε το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» της νομικής οντότητας για την οποία θα καταχωρηθούν τα στοιχεία. 
 2. Πρόσβαση στο σύστημα πραγματικών δικαιούχων: Πληκτρολογείτε τον αριθμό εγγραφής της νομικής οντότητας (εταιρείας/συνεταιρισμού) για την οποία θα καταχωρηθούν τα στοιχεία χωρίς το πρόθεμα«ΗΕ» ή «Σ».

Για παράδειγμα:

Εταιρεία Y Limited.

 1. Πρόσβαση στην «Αριάδνη»: Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης της Y Limited. 
 2. Πρόσβαση στο σύστημα Πραγματικών Δικαιούχων: Αριθμός εγγραφής της εταιρείας Y Limited (χωρίς το πρόθεμα «ΗΕ»).
 
20051