Αποχώρησε από Aphrodite Hills & Aphrodite Springs η IREP2 MidCo

Αποχωρεί άμεσα από τις επενδύσεις της στην Κύπρο– Πώλησε 7.245 μετοχές (€650/μετοχή) στην εταιρεία PRODEA Real Estate

Η εταιρεία IREP2 MIDCO LIMITED (“IREP2 MidCo”) αποφάσισε όπως προβεί σε αποεπένδυση στην εταιρεία Aphrodite Springs Public Ltd (“ASPL”), σύμφωνα με την γραπτή ανακοίνωση της εταιρείας ςστο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προέβη στη πώληση 7.245 μετοχών στην τιμή των €650 ανά μετοχή στην εταιρεία PRODEA Real Estate Investment Company S.A. (“Prodea”), συναλλαγή που ολοκληρώθηκε μέσω πράξης Over The Counter (“OTC”) την 30η Ιουνίου 2022.  Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:

Ο Πωλητής (IREP2 MidCo)  στο πλαίσιο της επενδυτικής του στρατηγικής και της διαμόρφωσής της εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού (COVID-19) επιθυμούσε να αποχωρήσει άμεσα από τις δύο επενδύσεις του στην Κύπρο (Aphrodite Hills & Aphrodite Springs), και προέβη σε πώληση του 36,2% που κατείχε στις δύο εταιρείες. Λόγω της στρατηγικής απόφασης του Πωλητή για άμεση ρευστοποίηση της επένδυσης, η τελική τιμή πώλησης (€650) καθορίστηκε με σημαντική έκπτωση.

Σημειώνεται ότι ο Αγοραστής (Prodea) κατείχε ήδη το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών που αντιστοιχούσε στο 60% του κεφαλαίου και με την εξαγορά του 36,2% το ποσοστό ανήλθε στο 96,2% του μετοχικού κεφαλαίου της ASPL.

>>Διαβάστε επίσης: Στις MHV και W.R.A. ο από κοινού έλεγχος της Aphrodite Hills<<   

Αναφορικά με αυτή τη συναλλαγή η Εταιρεία προχώρησε αρχικά με OTC, με στόχο να μην επηρεαστεί η αγοραία τιμή (market price) της μετοχής δεδομένου της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης συναλλαγής. Σημειώνεται ότι ακολούθως, οι μετοχές μεταφέρθηκαν κάτω απο το όνομα της μερίδας της Prodea, με τη Τράπεζα Κύπρου να πραγματοποιεί τη συναλλαγή μέσω συλλογικού λογαριασμού (omnibus account).

>>>  BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Επισημαίνεται ότι όλοι οι μέτοχοι της ASPL είχαν πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή και τους όρους όπως καθορίστηκαν και είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι απο τη στιγμή που η IREP2 MidCo δεν κατέχει πλέον οποιοδήποτε ποσοστό στην εταιρεία Aphrodite Springs Public Ltd, δεν κατέστη δυνατή η υποβολή του Παραρτήματος 27 απο την μεριά του Πωλητή.