Αποχωρούν εθελούσια 100 υπάλληλοι της Τρ. Κύπρου

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου για τα αποτελέσματα του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση μικρής κλίμακας στοχευμένου σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (το «Σχέδιο»).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τρ. Κύπρου στο ΧΑΚ, μέσω του Σχεδίου, έχουν εγκριθεί 100 υπάλληλοι για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €16 εκατ., με μέση περίοδο αποπληρωμής 2.4 χρόνια. Το συνολικό κόστος αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €6.6 εκατ.

Το Συγκρότημα, όπως σημειώνει στην ανακοίνωση του, παραμένει δεσμευμένο στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του προτεραιότητα για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, η οποία αναμένεται να διευκολυνθεί από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].  

 
20051