Αποκλιμάκωση πληθωρισμού – Έπεσε στο 7,6% στην Κύπρο

Στο 8,1% ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή το 2022, περαιτέρω μείωση τον Δεκέμβριο

Στο 8,1% ανέβηκε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή το 2022, σε σύγκριση με το 2021. Τον Δεκέμβριο 2022 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 7,6%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021. Σημείωσε ωστόσο μείωση 0,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο, που σημείωσε αύξηση 21,5% και Μεταφορές, με αύξηση 14,2%.

ΓΩΦΔΨΑΔΑΔΑΔΑΔ

Τον Δεκέμβριο 2022, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές, με αύξηση 17,2% και 12,6% αντίστοιχα, σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά, που μειώθηκε κατά 2,9%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες τόσο συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 19,3% και -3,3% αντίστοιχα.

ΚΥΠΕ 

 
24567