Απόσυρση συσκευής θέρμανσης από την αγορά (Φωτογραφία)

Απόσυρση λόγω κινδύνου για φωτιά και εγκαύματα

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης της EE. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Προϊόν:

 
•           Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης

•           Είδος: Κεραμικό αερόθερμο (Ceramic Heater)

•           Εμπορική επωνυμία: SAstro

•           Κατασκευαστής: ROMICO J.T. TRADERS LTD

•           Μοντέλο (ITEM NO): AS-11PTC

•           Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 1500 W, 50/60 Hz

•           Χώρα κατασκευής: Κίνα

dfdfd

Κίνδυνος:     Φωτιά και εγκαύματα

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

 
21620