Άρχισαν οι επιδιορθώσεις πολυκατοικιών στον οικισμό Άγιο Μάμα

Οι εργασίες επιδιόρθωσης αφορούν τις πολυκατοικίες στις Οδούς Ακανθούς, Ευαγόρου και Κουρίου

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει σε ανακοίνωση του, ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες σε σχέση με το Έργο: «Επιδιόρθωση 7 πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Μάμας, στη Λευκωσία», το οποίο εκτελείται από τον εργολάβο MiltiadesNeophytouCivilEngineeringContractors & DevelopersLtd, έναντι του ποσού των €1.271.499,90 συν Φ.Π.Α.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης αφορούν τις πολυκατοικίες στις Οδούς Ακανθούς αρ. 2,3,4, Οδός Ευαγόρου αρ. 2,4,6 και Οδός Κουρίου αρ.42, οι οποίες άρχισαν στις 28 Ιουνίου 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το Συμβόλαιο, σε περίοδο 12 μηνών.

Οι δικαιούχοι των διαμερισμάτων που βρίσκονται στις πιο πάνω πολυκατοικίες, στις οποίες προγραμματίζονται να γίνουν οι εργασίες επιδιόρθωσης, και δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν από το συνεργείο του γραφείου του ΤΠΟ για καταγραφή εργασιών, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα των Τεχνικών του Τμήματος, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021, για προγραμματισμό των εργασιών επιδιόρθωσης των διαμερισμάτων τους.

ΚΥΠΕ

 
15212