Άρχισαν οι χορηγίες για φωτοβολταϊκά & θερμομόνωση - Κάντε αίτηση

Αιτήσεις για ΑΠΕ και ΕΞΕ για κατοικίες δέχεται από σήμερα η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ

Αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2020, δέχεται από σήμερα (9/6) η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 7,5 εκ ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις.
 
Προσθέτει ότι το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 12/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Σχέδιο θα καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών
Η κατηγορία προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering)
Η κατηγορία προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3(Α) - Η κατηγορία προνοεί χορηγία €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε υποστατικά οικιακών καταναλωτών.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3(Β) - Η κατηγορία προνοεί χορηγία €750 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750.
 
Για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2 και 3Α
το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/10/2019.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ επιλέξιμες για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 είναι υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007, ενώ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 πριν την 01/01/2017.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (εδώ).
 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα πρότυπα έντυπα που εφαρμόζονται για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου.
 
Προστίθεται ότι οι που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή με τη χρήση εντύπων/βεβαιώσεων που εφαρμόζονταν σε παλιά Σχέδια τα οποία έχουν τερματιστεί, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ αναφέρεται επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι αιτητές μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, καθώς και τους αντίστοιχους Οδηγούς Υποβολής Αίτησης.
 
(ΚΥΠΕ)
 
 

 
14213