Αρχίσε η πληρωμή ειδικών επιδομάτων Δεκεμβρίου

Το Υπ. Εργασίας ξεκίνησε την καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων - Τα Σχέδια και ποια περίοδο αφορούν οι πληρωμές

Άρχισε από σήμερα (25/1) η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους των Ειδικών Σχεδίων Δεκεμβρίου, του Υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχει ολοκληρωθεί και από σήμερα άρχισε η καταβολή των επιδομάτων για την περίοδο από 1/12/2020 - 31/12/2020.

Τα σχέδια για τα οποία γίνονται οι καταθέσεις:

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων
2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Τουριστικά Πρακτορεία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή ή Επιχειρήσεων που Τελούν υπό Υποχρεωτική Αναστολή Εργασιών Αλλά Δραστηριοποιούνται σε Παρεμφερείς Οικονομικές Δραστηριότητες
3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης 
4. Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων
6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων
7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία

 

 
17323