Αρχίζει να παίρνει μορφή το παλιό ΓΣΠ-Εντός του 2023 η ολοκλήρωση

Τι θα περιλαμβάνει το έργο «Ανάπλαση του χώρου του παλιού ΓΣΠ»

Εντός 2023 αναμένεται η ολοκλήρωση της ανάπλασης του Παλαιού ΓΣΠ, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα νέο σημείο αναφοράς, με στόχο την αναζωογόνηση τού Κέντρου της πρωτεύουσας. 

Ήδη, στον χώρο άρχισαν οι πρώτες εργασίες με στόχο να αναπτυχθεί ένα έργο που θα συνδέσει τον εντός των τειχών ιστορικό πυρήνα με τον Πεδιαίο ποταμό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της βιοποικιλότητας της πόλης.

Μετά και την υπογραφή μεταξύ του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη και της Κοινοπραξίας Cyfield Construction – Cyfield Development J.V. στις 27 Οκτωβρίου 2021 το έργο «Ανάπλαση του χώρου του παλιού ΓΣΠ», ξεκίνησε να παίρνει μορφή.

>>Διαβάστε επίσης: Παλιό ΓΣΠ: Σύνδεση του ιστορικού πυρήνα με τον Πεδιαίο<<
khjv

Το  συγκεκριμένο έργο θα περιλαμβάνει: Καφετέριες, εστιατόριο, βιβλιοπωλείο – γκαλερί, αμφιθέατρο, πλατεία, πλαγιές με πράσινο, μικρούς καταρράκτες, νεροκουρτίνα και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας 602 αυτοκινήτων.

kjbv

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 19.720.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου και 10 χρόνια συντήρηση, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες.

kjbvkjv

>>Διαβάστε επίσης:Κλείνει το parking του παλαιού ΓΣΠ - Ξεκινούν εργασίες<<

Παράλληλα, το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

jv

>>Διαβάστε επίσης: Ξεκινά η ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ με κόστος €19.2 εκατ.<<

Η ανάπλαση του χώρου του παλιού ΓΣΠ, είναι βασισμένη στα πιο κάτω:

  • Εσωστρεφής πράσινος πνεύμονας, μονωμένος από την πόλη και την κυκλοφορία.
  • Ανοιχτό αμφιθέατρο αστικών συγκεντρώσεων, όπως συνέβαινε παλιά στο ΓΣΠ.
  • Εμπορική υποστήριξη της επιχειρηματικής βιωσιμότητας του έργου.
  • Δύο υπόγειες στάθμες χώρων στάθμευσης , συνολικής χωρητικότητας 570 θέσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας.

mkhv

Σύμφωνα με τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ανάπλαση του χώρου, οι επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ανάπτυξης, αφορούν:
 

  • Αισθητική αλλαγή και αναβάθμιση.
  • Δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων προς διαχείριση, από τη λειτουργία της ανάπτυξης.
  • Αύξηση επιπέδων θορύβου, φωτισμού και οχληρίας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (μεταφορές, τουριστικές δραστηριότητες κ.λπ) στην ευρύτερη περιοχή.
  • Αύξηση αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή από τα μέσα συγκοινωνίας και από τη λειτουργία του έργου.
  • Χρήση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό κ.λπ).
  • Αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου. 

kvb

Σημαντικό να αναφερθεί ότι αρχιτέκτονες του έργου είναι οι: Γιάννης Κίζης, Κωσταντής Κίζης, Θύμης Δούγκας, Γρηγόρης Πατσαλοσαββής. Σύμβουλοι είναι οι: Πολιτικός Μηχανικός: Φαίδων Καρυδάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός: Χρίστος Ζόμπολας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Νίκος Προύνιας, Επιμετρητής Ποσοτήτων: Γουίδο Καπιρής, Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας: Φλώρος Παντελή, Σύμβουλος φυτοτεχνίας τοπίου: Αντώνης Σκορδίλης

kkjb

 
24986