«Άρωμα» πανδημίας & Σχεδίου Ανάκαμψης στον προϋπολογισμό του 2022

  • Εξορθολογισμός του κρατικού μισθολογίου
  • Σταθερή η πολιτική των επιδομάτων 
  • Υπερωριακή απασχόληση στο ελάχιστο 
  • Τήρηση των ανωτάτων οροφών δαπανών

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 

«Άρωμα» πανδημίας μυρίζει ο ετήσιος προϋπολογισμός του κράτους για το 2022 ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας. Ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη τα έκτακτα μέτρα στήριξης που υιοθετούνται από την κυβέρνηση και τις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα στηριχθούν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είναι υπό την αίρεση της Βουλής. 

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το Υπουργείο δίνει μεγάλη βαρύτητα στις επενδύσεις του Σχεδίου οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με κοινοτική χρηματοδότηση 100% και θα εγκριθούν από την Ε.Ε. τον Αύγουστο.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή κάλεσε ήδη τα υπουργεία να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία για συμπερίληψη πιστώσεων για έργα του ΣΑΑ. 

Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στηρίζεται στην τήρηση των ανωτάτων οροφών δαπανών και η οποιαδήποτε απόκλιση θέτει σε αμφιβολία την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας. Ο Γιώργος Παντελή κάλεσε επίσης τα υπουργεία όπως «μην υποβάλλουν νέες προτάσεις πολιτικής στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεπάγονται πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος και στις περιπτώσεις που υποβάλλονται νέες προτάσεις, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, οι νέες προτάσεις προϋποθέτουν πρόσθετες πιστώσεις, τότε αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από αποδεκτές εξοικονομήσεις του τρέχοντος έτους ή από πιστώσεις του υφιστάμενου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Σχεδίου». 

Ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι τα θέματα προσωπικού για τα οποία κύρια επιδίωξη είναι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών κι ο εξορθολογισμός του κρατικού μισθολογίου.

  • Η πολιτική των επιδομάτων παραμένει η ίδια με αυτή του 2021. 
  • Για την αγορά και μίσθωση υπηρεσιών ακολουθούνται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία υπαλληλικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
  • Οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση περιορίζονται στο ελάχιστο και δεν ξεπερνούν τα επίπεδα του προϋπολογισμού του 2021.

Στο πλαίσιο μιας αυστηρής πολιτικής λαμβάνονται και άλλα μέτρα όπως η απόφαση για να μην περιλαμβάνονται πρόνοιες για έργα ή σχέδια εκτός από τις εξαγγελίες που Προέδρου και τα συνεχιζόμενα έργα που παρουσιάζουν μια ρεαλιστική ταμειακή ροή για το 2022.

Για τα μεγάλα νέα κατασκευαστικά έργα 2 εκατ. ευρώ και άνω υποχρεώνονται οι υπηρεσίες να ετοιμάζουν σημείωμα έργου και να υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ.

Η δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τήρηση των ανωτάτων οροφών δαπανών.

Κυβερνητικές πηγές δηλώνουν στη Brief πως «βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η σταθεροποίηση και επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας. Η προσπάθεια εστιάζεται στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη διόρθωση των ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις για ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού η Κυβέρνηση προσδοκά σε πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών ευκαιριών. H αναπτυξιακή πολιτική θα διασφαλιστεί με την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που παρέχει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε.». 
 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
24983