Αυτά είναι τα 16 ξενοδοχεία για επιχορηγημένες διακοπές

Οι δικαιούχοι, το ύψος της επιχορήγησης και μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

Σε εφαρμογή τέθηκε από χθες (26/5) το Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2020.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής των εργοδοτουμένων και των εξαρτώμενών τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και της περιοχής Πύργου Τυλληρίας.

Όπως ανακοινώθηκε, το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 5.7.2020 μέχρι 18.9.2020 για τα ορεινά θέρετρα και τα ξενοδοχεία της περιοχής Πύργου Τυλληρίας. 

>>> Διαβάστε ακόμη: Ανοίγουν τα αεροδρόμια - Τιμές για Ελλάδα & άλλους προορισμούς <<<

Οι δικαιούχοι
(α)
Επιχορήγηση θα παρέχεται σε εργοδοτούμενους που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος άδειας 2019, νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τα €300,00 την εβδομάδα ή τα €1.300 το μήνα. Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή εισοδήματος της οικογένειας θα λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές και των δύο συζύγων για το 2019.

(β) Δικαίωμα συμμετοχής σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν στις περιοχές των ορεινών θερέτρων. Δικαίωμα συμμετοχής για τα ξενοδοχεία της περιοχής Πύργου Τυλληρίας έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν σε παραθαλάσσιες περιοχές.

(γ) Προτεραιότητα θα δίνεται στους εργοδοτούμενους με το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.

(δ) Δικαίωμα σε επιχορήγηση κατά την περίοδο αιχμής του Σχεδίου, δηλαδή για την περίοδο από 2.8.2020 μέχρι 21.8.2020, θα έχουν εργοδοτούμενοι ή οι σύζυγοί τους που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο από το 2016 (περιλαμβανομένου) και μετά.  Για τις άλλες περιόδους λειτουργίας του Σχεδίου δικαίωμα σε επιχορήγηση θα έχουν εργοδοτούμενοι που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους κατά τον τελευταίο ένα χρόνο, δηλαδή το 2019.

Ύψος επιχορήγησης
Το ύψος της επιχορήγησης ποικίλλει ανάλογα με το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας, ως ακολούθως: α

Σημειώνεται πως, σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο.

Διάρκεια επιχορήγησης
Η επιχορήγηση θα παρέχεται για περίοδο από Κυριακή σε Παρασκευή (πέντε διανυκτερεύσεις).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Διαμονή
Για σκοπούς του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και της περιοχής Πύργου Τυλληρίας, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή σε μειωμένες τιμές. 

Τα ξενοδοχεία αυτά θα πρέπει να ήταν καταταγμένα στο μητρώο του ΚΟΤ μέχρι 15/3/19 και να προσκομίσουν υγειονομικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας.

Αναλυτικά ο κατάλογος των ξενοδοχείων για επιχορηγημένες διακοπές: α

Σημειώσεις:

  • Το (Κ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει κλιματισμό και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.
  • Το (ΔΠ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει ότι το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα εντός του χώρου του και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου. 
  • Το (ΠΠ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει ότι το ξενοδοχείο παρέχει πισίνα εκτός του χώρου του και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.

Τονίζεται πως, στην περίπτωση όπου το ξενοδοχείο που έχετε επιλέξει, δεν πληρεί τους όρους ασφάλειας και υγείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρούν στην επόμενη επιλογή σας.

Έντυπα και αιτήσεις
Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων (ΕΔΩ) και άλλα σχετικά έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τις 20/05/2020 μέχρι 05/06/2020.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι αιτητές απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση τους όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις φοίτησης σχολείου, υπηρεσίας στην Ε.Φ., πιστοποιητικά γάμου). Η μη προσκόμιση τους θα επηρεάσει τον αριθμό των εξαρτωμένων που θα ληφθούν υπόψη.

Σημειώνεται πως, το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2020 είναι ύψους 900.000 ευρώ.

 
15295