Αυτά είναι τα αποτελέσματα για θέση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Οι εξετάσεις έγιναν με σκοπό την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης λειτουργού στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 7/5/2022 για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης λειτουργού στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν σήμερα (3/6)  στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 7.5.2022 για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.2.2022, αρ. γνωστο-ποίησης 98.

>>> Διαβάστε επίσης: ΟΚΥπΥ: Ψάχνει 2 Ιατρικούς Λειτουργούς με ετήσιο μισθό €57.696 <<<

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, «μόνο οι 10 πρώτοι σε σειρά κατάταξης του τεστ ικανοτήτων και νοουμένου ότι έχουν επιτύχει πέραν ή τουλάχιστον του 50% του υπό αναφορά τεστ θα προχωρήσουν στη Β’ Φάση που σημαίνει ότι θα διορθωθεί το γραπτό τους στο Ειδικό Θέμα. Νοείται ότι αυτό θα ισχύσει σε όλους τους υποψηφίους που θα ισοβαθμίσουν στη 10η θέση.».

Επίσης, σε συνέχεια με το πιο πάνω «Οι τέσσερις (4) υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στις Φάσεις Α’ (τέστ ικανοτήτων) και Β’ (ειδικό θέμα), με τη στάθμιση 60%-40% αντίστοιχα, θα κληθούν σε προφορική εξέταση (Φάση Γ). Η βαθμολογία των πρώτων δύο φάσεων δεν μεταφέρεται στην προφορική εξέταση.».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του Σχε-δίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι.

Δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων:

νφζ
 

φγνχ

 
21547