Αυτά είναι τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον ΚΟΤ

Τι αναφέρει σε ειδική έκθεση που ετοιμάστηκε

Την Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» (ολόκληρη εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf) δημοσιοποίησε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία. Ο έλεγχος έγινε στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σύμφωνα με την έκθεση, τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου αφορούν:

 • Καθυστέρηση στην ετοιμασία και υποβολή οικονομικών καταστάσεων.
 • Σύσταση για επαναξιολόγηση του ύψους της επιχορήγησης του Ράλι Κύπρος και καταβολής της από σχετικό Κονδύλι του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Καθορισμός μισθοδοσίας επιτόπιου προσωπικού στα Γραφεία Εξωτερικού.
 • Αδυναμίες στον λογιστικό έλεγχο των Γραφείων Εξωτερικού.·Μη έκδοση άδειας χρήσης υποστατικών του Οργανισμού και μη ανάκτηση της κατοχής των ακινήτων από τους διαχειριστές.
 • Μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχείων (76%) και κέντρων αναψυχής (38%).
 • Λειτουργία ξενοδοχείου με λανθασμένο χαρακτηρισμό/ονομασία ως “ΑSuites Hotel” αντί την επωνυμία “ΑHotel & Suites”.
 • Μη ανανέωση συμφωνιών άδειας χρήσης και μη αύξηση καταβλητέου ποσού για τα υποστατικά στη Μαρίνα Λάρνακας.
 • Μη έγκαιρη καταχώριση στο λογιστικό σύστημα των εισπρακτέων τελών ελλιμενισμού στη Μαρίνα Λάρνακας που στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε €408.877.
 • Εντοπισμός οφειλόμενων ποσών για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. από το 2007) χωρίς τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη τους.
 • Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία-Ανομοιομορφία στους όρους συμβολαίων και ανείσπρακτες οφειλές.
 • Παράτυπη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ξενοδοχειακής μονάδας «Δ».
 • Εκκρεμεί η αξιολόγηση του τουριστικού οφέλους από τη χρηματοδότηση Περιφερειακών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ).
 • Λήψη περαιτέρω μέτρων και ενεργειών για αναδιάρθρωση των Γραφείων Εξωτερικού.
 • Αδυναμίες/ελλείψεις/παραλείψεις και σύσταση για επαναξιολόγηση της λειτουργίας των Γραφείων πληροφοριών του Οργανισμού.
 • Πειθαρχική έρευνα εναντίον Λειτουργού Επιθεώρησης ο οποίος σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση τουριστικών επαύλεων.


Σημειώνεται πως, από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έπαψε την λειτουργία του και οι εργασίες και αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στο Υφυπουργείο Τουρισμού.
 

 
16454