Αυτές είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου έως το 2022

Ποιες οι προβλέψεις του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και ποια τα δανειστικά εργαλεία της Κύπρου

Χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος την περίοδο 2020-2022, σύμφωνα με την Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους που ετοίμασε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (ολόκληρη εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf), με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να απαιτείται το 2022.

Σύμφωνα με την Στρατηγική, η περίοδος 2020-2022 χαρακτηρίζεται από χαμηλές έως μέτριες χρηματοδοτικές ανάγκες, που απορρέουν από ένα περιορισμένο πρόγραμμα λήξεων χρέους υποστηριζόμενο από δημοσιονομικά πλεονάσματα. Σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα κυμανθούν μεταξύ 2% και 7% του ΑΕΠ κατά την τριετή περίοδο.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, το 2020 οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους θα ανέλθουν στο 1 δις ευρώ, το 2021 στο 0,5 δις ευρώ και το 2022 στο 1,6 δις ευρώ.

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες κεντρικής κυβέρνησης.

Δανειστικά εργαλεία
Όπως αναφέρεται, εξάλλου, στην Στρατηγική, τα διεθνή κρατικά ομόλογα αποτελούν το κύριο μέσο δανεισμού καθώς προσελκύουν τόσο τους διεθνείς επενδυτές όσο και τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ομόλογα που εκδίδονται μέσω του Προγράμματος Euro Medium Term Note, διέπονται από αγγλικό δίκαιο και είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου. ΤΑ αποθετήρια είναι το Euroclear/Clearstream.

Σε ό,τι αφορά τα εγχώρια ομόλογα, τονίζεται ότι είναι πιο ελκυστικά στους μικρότερους θεσμικούς εγχώριους επενδυτές. Ως εκ τούτου, προστίθεται, η ικανότητα έκδοσης μεγάλων ποσών είναι περιορισμένη. «Τα εγχώρια ομόλογα για φυσικά πρόσωπα που διατίθενται στο κοινό από το 2014, είναι ένα προϊόν που έχει καθιερωθεί μεν, αποτελεί εκ φύσεως όμως μία μικρή πηγή χρηματοδότησης», αναφέρεται περαιτέρω.

Στις βραχυπρόθεσμες διάρκειες, επισημαίνεται ακόμη, τα Γραμμάτια Δημοσίου παραμένουν το κύριο χρηματοδοτικό προϊόν, και χρησιμοποιούνται επιπλέον για περιορισμό του κόστους δανεισμού και διαχείριση ρευστότητας. «Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Εμπορικών Χρεογράφων (Euro Commercial Papers) παρέμεινε ανενεργό τα τελευταία χρόνια αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική χρηματοδότηση ειδικότερα για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην βραχυπρόθεσμη αγορά», υπογραμμίζεται.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Αναφορικά με τα διμερή δάνεια, το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναφέρει πως, συνεισφέρουν στην κρατική χρηματοδότηση σε μικρότερο βαθμό. «Τα δάνεια αυτά που διοχετεύονται σε έργα υποδομής γενικά έχουν χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, καλύπτουν όμως μόνο ένα μικρό μερίδιο των ετήσιων χρηματοδοτικών αναγκών», επεξηγείται.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται μία επισκόπηση των διαθέσιμων δανειακών μέσων της Κυπριακής Δημοκρατίας:

ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Χαρακτηριστικά δανειστικών εργαλείων.

 

Μάριος Αδάμου
 
21619