Αυτό είναι το Σχέδιο για προσέλκυση εταιρειών στην Κύπρο

Τι αφορά η στρατηγική της Κύπρου για την προσέλκυση επιχειρήσεων στην Κύπρο - Αυτούσιο

>>> Νεότερο: Roundtable συζήτηση με ξένους επενδυτές στο Προεδρικό <<<

Το σχέδιο για προσέλκυση επιχειρήσεων παρουσίασε σήμερα (15/10) ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Όπως είχε αναφέρει και η Brief σε προηγούμενο της δημοσίευμα, το σχέδιο κινήτρων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λιγότερους περιορισμούς όσον αφορά εργασιακά θέματα, δελεαστικά φορολογικά κίνητρα, δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ταχύτερους μηχανισμούς.

>>> Διαβάστε εδώ το σχέδιο επενδύσεων <<<

>>> Αναλυτικά το σχέδιο και οι λεπτομέρειες εδώ <<<

Πιο συγκεκριμένα, η Στρατηγική Προσέλκυσης Επενδύσεων τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, για δραστηριοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, με 12 στοχευμένες δράσεις που θα καταστήσουν την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο, όπως σημείωσε ο ΠτΔ λίγο πριν τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Οικονομικών. 

Έμφαση δίδεται σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Υψηλή Τεχνολογία, την Ναυτιλία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιογενετική και Βιοτεχνολογία.

Η Στρατηγική που έχουμε χαράξει, όπως αναφέρει ο ΠτΔ, συνάδει απόλυτα με την Μακροχρόνια Στρατηγική Ανάπτυξης 2035, και το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο φιλοδοξούμε να υιοθετήσουμε για την Κύπρο του Αύριο, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όλα όσα ανέφερε ο ΠτΔ πριν τις ανακοινώσεις από τον Υπ. Οικονομικών: 

"Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η οποία αποσκοπεί στην παρουσίαση της νέας σημαντικής στρατηγικής για προσέλκυση επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Μια ολοκληρωμένη Στρατηγική με 12 στοχευμένες δράσεις σε πέντε πυλώνες, που με ολιστικό και καλά μελετημένο τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φιλοδοξεί στο να καταστήσει την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά βεβαίως και της Ευρώπης.

Έμφαση δίδεται σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Υψηλή Τεχνολογία, τη Ναυτιλία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιογενετική και Βιοτεχνολογία, χωρίς, και το τονίζω, να αποκλείονται οι οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις επιλέξουν την Κύπρο ως χώρα διεξαγωγής των εργασιών τους.

Η Στρατηγική που έχουμε χαράξει συνάδει απόλυτα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τη Μακροχρόνια Στρατηγική Ανάπτυξης 2035, και το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο φιλοδοξούμε να υιοθετήσουμε για την Κύπρο του αύριο, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ετοίμασε μια σειρά κινήτρων για αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως προορισμού επιλογής διεθνών επιχειρήσεων.  

Η υλοποίηση της Στρατηγικής και η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων στην Κύπρο, θα προσφέρει υψηλή και αειφόρο προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αυξημένης ζήτησης των εγχώριων υπηρεσιών, αλλά και θα συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην ενίσχυση ενός αναδυόμενου και με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τομέα της οικονομίας, αυτού της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αφού σταδιακά θα συμβάλει στην διόρθωση του φαινομένου έλλειψης δεξιοτήτων που παρατηρούνται στην αγοράς εργασίας. Δηλαδή, αυτό που επιχειρείται είναι η σύνδεση της μόρφωσης ή της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς, επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, έχουν επιλέξει την Κύπρο ως χώρα δραστηριοποίησης, εκτιμώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος και επιλέγοντας την ως χώρα διαμονής και απασχόλησης.

Θα ήταν παράλειψη αν στο σημείο αυτό δεν έκαμνα ιδιαίτερη αναφορά στην συμβολή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, αλλά και των άλλων εμπλεκομένων, τους οποίους θερμά ευχαριστώ για τη συνεισφορά τους στην κατάρτιση του Σχεδίου, προκειμένου να επεκταθεί η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, ως σημαντικό εργαλείο για την Κύπρο του αύριο και την ουσιαστική ανάπτυξη της οικονομίας.

Τα υπό αναφορά κίνητρα αφορούν θέματα διαμονής και απασχόλησης, φορολογίας, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και προβολής της χώρας ως ενός ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, αύξηση των θέσεων εργασίας και, το πλέον σημαντικό, την προσαρμογή της κυπριακής οικονομίας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, της εποχής της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τις πρόνοιες της Στρατηγικής θα αναλύσει ευθύς αμέσως ο Υπουργός Οικονομικών και, συνεπώς, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, ενώ θα ακολουθήσουν λεπτομερείς παρουσιάσεις από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς. Η Στρατηγική έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο". 

 
20209