Αυτό είναι το Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών Επιχείρησης

Λεπτομέρειες για το σχέδιο

Τα 8 σχεδια για αυτοτελώς εργαζόμενους  και ανέργους παρουσίασε η  Υπουργός Εργασίας Ζετα Αιμιλιανίδου.  Ανάμεσα στα σχέδια έιναι  το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

Διαβάστε αναλυτικά:

Πληροφορίες για το σχέδιο:

 

νφγζ

Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι.

Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

  • Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  •  Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.
 
21620