Αυτοί είναι οι επιτυχόντες των εξετάσεων για Ελεγκτές (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Δείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για πλήρωση κενών θέσεων Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία 

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση κενών θέσεων Ελεγκτή ανακοίνωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Δείτε στους πίνακες παρακάτω τα αποτελέσματα, κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων:

βδφ
δσ

σδ

ΔΒ

δβγ

φδ

βδζ