Αυτοί είναι οι στόχοι της ΣΕΚ για το 2023

Όσα ανέφερε η συντεχνία στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της

Τους στόχους της για το 2023 ανέλυσε η ΣΕΚ στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η ΣΕΚ σημείωσε ότι στόχοι για το 2023 είναι η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, η μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος, η ρύθμιση της τηλεργασίας, η εισαγωγή πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης αλλά και ο εκσυγχρονισμός της Στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών εργατών από τρίτες χώρες.

Επιπλέον επεσήμανε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ), στην προστασία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) καθώς και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην συγκράτηση του πληθωρισμού.

>>> Διαβάστε επίσης: Μάτσας: Πρώτα 100% ΑΤΑ για αυτούς που παίρνουν & μετά για όλους <<<

Αυτούσιο το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της ΣΕΚ:

«Με την ευχή και την ελπίδα η νέα χρονιά να είναι ειρηνική και καλύτερη από κάθε προηγούμενη η ΣΕΚ υποδέχεται το 2023, ευχόμενη στον κυπριακό ελληνισμό και σε όλη την ανθρωπότητα κάθε καλό, ευημερία, πρόοδο, προκοπή και ανάπτυξη.

Προς τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους ευχόμαστε το 2023 να είναι η χρονιά λύσης του κυπριακού προβλήματος, που θα απελευθερώσει τον τόπο και θα δημιουργεί συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης.

Η ΣΕΚ ως ζωντανό και δραστήριο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά να παράγει έργο χρήσιμο και ωφέλιμο για όλους τους εργαζόμενους, ενώ θα συνεχίσει να πολιτεύεται όχι στη βάση του ποιος κυβερνά, αλλά με κριτήριο το πως κυβερνά. Αυτή η αδιαπραγμάτευτη αρχή αποτελεί μέρος της διαχρονικής φιλοσοφίας και της ανεξαρτησίας του Κινήματος. 

Αυτή την ώρα βρίσκονται μπροστά μας αρκετές προκλήσεις που αφορούν κορυφαία ζητήματα για την εργατική τάξη και τα οποία πρέπει να τύχουν ποιοτικής διευθέτησης.

Ως τέτοια αναφέρονται τα εξής:

  • Η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, αξιοποιώντας και το πλαίσιο που θέτει η Ε.Ε. στη βάση της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, με στόχο την κάλυψη τουλάχιστον του 80% των εργαζομένων.
  • Η μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος, ώστε να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Κύπρος χρειάζεται ένα ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο Συνταξιοδοτικό σύστημα που θα διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).  Βασική παράμετρος  στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, (παράλληλα με τη διευθέτηση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%), θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση, επέκταση και εδραίωση, μέσω της καθολικότητας   του θεσμού των Ταμείων Προνοίας. 
  • Η ρύθμιση της τηλεργασίας με επαρκή νομοθεσία και στη βάση του νομοσχεδίου που αποτελεί απόρροια του κοινωνικού διαλόγους στο Ε.Σ.Σ. (Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα), για πλήρη και αποτελεσματική κατοχύρωση των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα επιλέξουν με ελεύθερη βούληση τη συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης. 
  • Η εισαγωγή πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα είναι στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου και θα φορολογεί τη ρύπανση, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνει το φορολογικό βάρος της εργασίας. Έγκαιρα τη νέα χρονιά θα πρέπει να αρχίσει κοινωνικός διάλογος ώστε μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να υπάρξει συμφωνημένη φορομεταρρύθμιση.
  • Ο εκσυγχρονισμός της Στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών εργατών από Τρίτες Χώρες, σε τρόπο που θα εισάγοντα αυστηρά μόνο όσοι τεκμηριωμένα χρειάζονται, προστατεύοντας το ντόπιο εργατικό δυναμικό. Μέσα από εξαντλητικό διάλογο και διαβούλευση πρέπει να περιορισθούν λάθη, στρεβλώσεις και αδυναμίες που παρουσιάζονται σήμερα στην αγορά εργασίας. Βασική προϋπόθεση του εκσυγχρονισμού της Στρατηγικής θα πρέπει να είναι η εφαρμογή και ενδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων και η πάταξη της εργασιακής εκμετάλλευσης. 

Εκτός των πιο πάνω υψηλών προτεραιοτήτων τη νέα χρονιά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στα πιο κάτω:

  • Ομαλή εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ), η εισαγωγή του οποίου θα μειώσει τις αυθαιρεσίες και τις μισθολογικές ανισότητες στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη ρύθμισης της ωριαίας απόδοσης του, αλλά και στην αξιοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής του.
  • Προστασία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) του οποίου πρέπει να προστατευθεί ο μονοασφαλιστικός του χαρακτήρας. Η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και η έγκαιρη αντιμετώπιση των καταχρήσεων που παρατηρούνται είναι στόχοι αδιαπραγμάτευτοι.
  • Αντιμετώπιση της ακρίβειας και η συγκράτηση του πληθωρισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και για το κράτος και για τους κοινωνικούς εταίρους. Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης και διαρκής ενίσχυση και αναπροσαρμογή όλων των μέτρων αντιπληθωριστικής πολιτικής σε τρόπο που θα προστατεύονται τα εισοδήματα των πολιτών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η διεκδίκηση για πλήρη επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), ως βασική παράμετρος των συλλογικών συμβάσεων.
  • Τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες πρέπει να αναβαθμισθούν ώστε να περιορισθεί ο κίνδυνος για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. 

Τέλος αναφέρουμε, πως στα πλαίσια ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων που έληξαν το τέλος του 2022 θα διεκδικηθούν μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της οικονομίας, των κλάδων και των επιχειρήσεων.

Η αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η δυσμενής κατανομή των απολαβών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε βάρος των μισθωτών πολιτών, δικαιολογούν την υλοποίηση μιας διεκδικητικής πολιτικής για βελτίωση των μισθών και των υπόλοιπων όρων απασχόλησης. 

Τέλος η ΣΕΚ, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη εφαρμογή των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως βασικός άξονας στήριξης της κοινωνικοοικονομικής, εργασιακής, ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΣΕΚ έχει ήδη αποστείλει τις θέσεις και εισηγήσεις της στους υποψηφίους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και βρίσκεται στη διάθεση τους για αξιοποίηση και συζήτηση. 

Χρόνια Πολλά σε όλους και Καλή Χρονιά.»

 
24979