Αυτοί εξαιρούνται από τα τέλη στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας με την εν λόγω πρόταση είναι η παροχή σε όλους/ες ίσων ευκαιριών μάθησης

Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε Απόφαση την Τετάρτη (15/4), μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για την εξαίρεση επιπρόσθετων ομάδων τελειόφοιτων μαθητών/τριών και αποφοίτων από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας με την εν λόγω πρόταση είναι η παροχή σε όλους/ες ίσων ευκαιριών μάθησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την  Απόφαση, εκτός από τους τελειόφοιτους μαθητές/τριες, που εντάσσονται στο πρόγραμμα σίτισης του ΥΠΠΑΝ και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από τα τέλη, από τη σχολική χρονιά 2020-21, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών και οι ακόλουθοι:

  • Τελειόφοιτοι/ες μαθητές και μαθήτριες Ιδιωτικών και Εσπερινών Σχολείων, όπως και απόφοιτοι/ες προηγούμενων χρόνων Ιδιωτικών ή Δημόσιων ή Εσπερινών Σχολείων, νοουμένου ότι πρόκειται για παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες που τυγχάνουν στήριξης από το κράτος (δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ή λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος).

  • Τελειόφοιτοι/ες ή απόφοιτοι/ες που είναι παιδιά εγκλωβισμένων, και

  • Τελειόφοιτοι/ες που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.

Τα τέλη εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας.
Τα τέλη εξέτασης όλων των μαθημάτων Πρόσβασης καθώς και των Ειδικών Εξετάσεων ανέρχονται στα €25.00, εκτός από τα τέλη εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας τα οποία ανέρχονται στα €50.00 

 
13322