Αυξάνονται έλεγχοι σε γραφεία & επιχειρήσεις - Στη μάχη oι 260

Στη μάχη και οι 260... πρώην άνεργοι που προσλήφθηκαν για να βοηθήσουν στους ελέγχους για τήρηση των μέτρων

Πιάνουν δουλειά για τα καλά από σήμερα όλοι 260... πρώην πλέον άνεργοι που προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, για να ενισχύσουν τους ελέγχους για τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας. 

Θυμίζουμε ότι για τις θέσεις υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και προσλήφθηκαν 260 άτομα μετά από κλήρωση. 

Προσλήφθηκαν με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών για περίοδο τριών μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 3 μήνες, με απολαβές €1.000 μηνιαίως ενώ θα καταβάλλουν μόνοι τους τις κοινωνικές τους ασφαλίσεις ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Τα άτομα αυτά αφού εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τις διαδικασίες, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που θα κάνουν, μοιράστηκαν σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες και ενισχύουν από σήμερα τους ελέγχους σε σχολεία, διάφορα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους εστίασης επιχειρήσεις, γραφεία, εργοστάσια, κτηνοτροφικά και γεωργικά υποστατικά ακόμα και σε σκάφη.

Όπως πληροφορούμαστε οι 260 μοιράστηκαν στις εξής Υπηρεσίες και Υπουργεία:

  • Υφυπουργείο Τουρισμού
  • Υφυπουργείο Ναυτιλίας
  • Υφυπουργείο Καινοτομίας
  • Υπουργείο Ενέργειας, στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή
  • Υπουργείο Εργασίας, Τμήμα εργασιακών σχέσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Τμήμα Εργασίας
  • Υπουργείο Γεωργίας - Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αλιείας και θαλασσίων ερευνών, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Τμήμα μεταλλείων, Τμήμα δασών
  • Υπουργείο Υγείας - Υγειονομικές Υπηρεσίες
  • Υπουργείο Οικονομικών 
  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Υπουργείο Παιδείας

Κάθε Υπουργείο και Υπηρεσία, έχει τα δικά της υποστατικά και επιχειρήσεις που ελέγχει. 

Όσον αφορά το Υπουργείο Παιδείας π.χ., ήδη ενημερώθηκαν διάφορα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια κτλ για τους ελέγχους που θα γίνονται.

Δείτε ΕΔΩ την λίστα με τους ελέγχους

 
23523