Αυξημένη η παραγωγή βοοειδούς και χοιρινού κρέατος τον Αύγουστο

Αυξήθηκε κατά 105 τόνους η παραγωγή βοοειδούς κρέατος για κατανάλωση τον Αύγουστο του 2021, σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, κατά 149 τόνους η παραγωγή χοιρινούς κρέατος, κατά 27 τόνους η παραγωγή πρόβειου κρέατος και κατά 34 τόνους η παραγωγή κρέατος αιγοειδών, ενώ μειώθηκε κατά 186 τόνους η παραγωγή κρέατος κοτόπουλου.  
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, η παραγωγή βοοειδούς κρέατος για κατανάλωση αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2021 στους 416 τόνους, σε σχέση με μόλις 311 τόνους τον Αύγουστο του 2020.
 
Ο αριθμός των βοοειδών που σφάγησαν για κατανάλωση ανήλθε τον Αύγουστο του 2021 στα 1.395, σε σχέση με 1.092 τον Αύγουστο του 2020. 

Επίσης, η παραγωγή χοιρινού κρέατος αυξήθηκε στους 3.611 τόνους, σε σύγκριση με 3.462 τόνους τον Αύγουστο του 2020. Ο αριθμός των χοίρων που σφάγησαν για κατανάλωση ανήλθε στους 48.756, σε σχέση με 46.886 τον περσινό Αύγουστο.
 
Εξάλλου, ο αριθμός των προβάτων που σφάγησαν για κατανάλωση τον Αύγουστο του 2021 ανήλθε στα 16.844 με την παραγωγή κρέατος να ανέρχεται στους 274 τόνους, σε σύγκριση με 14.845 πρόβατα τον περσινό Αύγουστο και παραγωγή κρέατος 247 τόνους.
 
Επίσης, ο αριθμός των αιγοειδών που σφάγηκαν τον Αύγουστο του 2021 ανήλθε στα 17.655 με την παραγωγή κρέατος να ανέρχεται στους 343 τόνους, σε σχέση με 15.504 τον Αύγουστο του 2020 με την παραγωγή κρέατος να ανέρχεται στους 309 τόνους.
 
Εξάλλου, ο αριθμός των κοτόπουλων που σφάγηκαν για κατανάλωση τον Αύγουστο του 2021 ανήλθε στο 1.051.154, σε σύγκριση με 1.143.786 τον περσινό Αύγουστο.
 
Η παραγωγή κρέατος κοτόπουλου ανήλθε τον Αύγουστο του 2021 στους 2.102 τόνους, σε σύγκριση με 2.288 τόνους τον περσινό Αύγουστο.
 
(ΚΥΠΕ)
 

 
17485