Αύξηση 14,7% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2021, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 154,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 14,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 13,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

ω 


Στον τομέα της μεταποίησης, τον Οκτώβριο 2021 ο δείκτης έφτασε τις 156,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 13,8% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 43,2%, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,7% και μεταλλείων και λατομείων κατά 1,7%.

Πίνακας

 

 

 

 

 

Κώδικας

(NACE

Αναθ. 2)

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης

(2015=100)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Οκτ 2021

 

Οκτ 2021/

Οκτ 2020

Ιαν-Οκτ 2021/

Ιαν-Οκτ2020

 

 

 

 

 

 

Β

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

212,0

 

1,7

17,6

 

 

 

 

 

 

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

156,3

 

13,8

10,8

 

 

 

 

 

 

10+11+12

Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Προϊόντων Καπνού

130,0

 

10,0

8,8

13+14+15

Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, Ειδών Ένδυσης και Δερμάτινων Ειδών

121,8

 

3,5

15,9

16

Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα

189,9

 

11,0

23,4

17+18

Κατασκευή Χαρτιού και Προϊόντων από Χαρτί και Εκτυπώσεις

79,2

 

7,8

-5,7

19+20+21

Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, Χημικών Ουσιών και Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Σκευασμάτων

151,5

 

-7,4

-2,9

22

Κατασκευή Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστικές Ύλες

161,4

 

17,1

15,8

23

Κατασκευή Άλλων Μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων

178,1

 

-10,2

6,1

24+25

Παραγωγή Βασικών Μετάλλων και Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων

268,2

 

38,8

20,1

26+27

Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Οπτικών Προϊόντων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

304,5

 

225,3

49,8

28+29+30

Κατασκευή Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού, Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού Μεταφορών

118,7

 

4,4

9,3

31+32+33

Κατασκευή Επίπλων, Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες και Επισκευή και Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

176,9

 

30,8

24,3

 

 

 

 

 

 

Δ

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

136,5

 

13,7

17,5

 

 

 

 

 

 

Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

182,2

 

43,2

44,0

 

 

 

 

 

 

36

Συλλογή, Επεξεργασία και Παροχή Νερού

161,6

 

23,4

20,9

38.3

Ανάκτηση Υλικών

212,4

 

74,5

80,0

 

 

 

 

 

 

Β+Γ+Δ+Ε

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

154,4

 

14,7

13,0

 

Εγχώριος

158,2

 

17,1

14,9

 

Εξαγωγικός

134,1

 

1,5

3,4

 
21578