Αύξηση 14,8% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών

Ανάσα στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις των καυσίμων
Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 127.246 τόνους τον Σεπτέμβριο του 2021

Κατά τον Σεπτέμβριο 2021, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 127.246 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2020. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (140,4%) και σε πλοία (48,3%), καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου (55,9%), κηροζίνης (30,0%) και πετρελαίου θέρμανσης (20,6%). Οι πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης σημείωσαν οριακή αύξηση (0,1%) ενώ αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ    (-29,9%) και ασφάλτου (-23,8%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 0,2% στους 60.840 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 15,7%. Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατέγραψαν άνοδο 8,2%, οι πωλήσεις της βενζίνης 6,9% και του πετρελαίου κίνησης 16,4%.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 μειώθηκαν κατά 10,5% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 1

 

 

 

 

 

 

 

Προϊόντα

Ολικές Πωλήσεις (τόνοι)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Σεπ

2021

Σεπ

2020

Ιαν- Σεπ

2021

Ιαν- Σεπ

2020

 

Σεπ 2021/

Σεπ 2020

Ιαν- Σεπ

2021/ Ιαν- Σεπ 2020

Βενζίνη Αμόλυβδη

30.404

30.373 

226.207

210.094

 

0,1

7,7

Βενζίνη Αεροπλάνων

2

19

14

 

0,0

35,7

Πετρέλαιο Αεροπλάνων

25.513

10.614 

99.512

74.098

 

140,4

34,3

Κηροζίνη

269

207 

8.285

10.262

 

30,0

-19,3

Πετρέλαιο Κίνησης

32.497

32.465 

258.277

235.352

 

0,1

9,7

Γεωργικό Πετρέλαιο

2.106

1.987 

18.085

18.695

 

6,0

-3,3

Πετρέλαιο Θέρμανσης

4.382

3.633 

56.030

65.840

 

20,6

-14,9

Πετρέλαιο Ναυτιλίας

12.976

8.747 

75.711

97.019

 

48,3

-22,0

Ελαφρύ Μαζούτ

11.013

15.704 

112.802

144.156

 

-29,9

-21,8

Βαρύ Μαζούτ

664

719 

6.862

6.320

 

-7,6

8,6

Λιπαντικά Λάδια

248

277 

1.962

1.722

 

-10,5

13,9

Άσφαλτος

2.276

2.985 

28.625

20.576

 

-23,8

39,1

Υγραέριο

4.896

3.141 

39.994

39.955

 

55,9

0,1

Σύνολο

127.246

110.854

932.371

924.103

 

14,8

0,9

 

Πίνακας 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϊόντα

Πωλήσεις από Πρατήρια Πετρελαιοειδών (τόνοι)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

 

Σεπ

2021

Σεπ

2020

Ιαν- Σεπ

2021

Ιαν- Σεπ

2020

 

Σεπ 2021/

Σεπ 2020

Ιαν- Σεπ

2021/ Ιαν- Σεπ 2020

Βενζίνη Αμόλυβδη

30.073 

29.969 

222.696 

206.094 

 

0,3

8,1

Κηροζίνη

217 

173 

6.485 

7.545 

 

25,4

-14,0

Πετρέλαιο Κίνησης

26.189 

26.668 

206.836 

191.195 

 

-1,8

8,2

Γεωργικό Πετρέλαιο

1.503 

1.472 

12.817 

13.622 

 

2,1

-5,9

Πετρέλαιο Θέρμανσης

2.723 

2.266 

35.444 

41.614 

 

20,2

-14,8

Ελαφρύ Μαζούτ

33 

40 

325 

368 

 

-17,5

-11,7

Λιπαντικά Λάδια

102 

122 

775 

714 

 

-16,4

8,5

Σύνολο

60.840 

60.710 

485.378 

461.152 

 

0,2

5,3

                     

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
16354