Αύξηση 15,9% σημείωσαν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών

Ο συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 110.010 τόνους τον Αύγουστο του 2021

Κατά τον Αύγουστο 2021, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 110.010 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 15,9% σε σχέση με τον Αύγουστο 2020. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (103,3%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (119,7%), υγραερίου (16,4%), πετρελαίου θέρμανσης (14,4%), ελαφρού μαζούτ (10,9%), πετρελαίου κίνησης (4,0%) και βενζίνης (2,6%). Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-14,0%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-28,6%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 3,4% στους 54.436 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2021 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2021 σημείωσαν πτώση κατά 5,8%. Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατέγραψαν άνοδο 28,0%, ενώ οι πωλήσεις της βενζίνης μειώθηκαν κατά 5,6% και του πετρελαίου κίνησης κατά 14,2%.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2021 μειώθηκαν κατά 14,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 1

Προϊόντα

Ολικές Πωλήσεις (τόνοι)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Αυγ    2021

Αυγ     2020

Ιαν-Αυγ 2021

Ιαν-Αυγ 2020

Αυγ 2021/

Αυγ 2020

Ιαν- Αυγ 2021/

Ιαν- Αυγ 2020

Βενζίνη Αμόλυβδη

28.432

27.715

195.803

179.721

2,6

8,9

Βενζίνη Αεροπλάνων

4

2

17

12

100,0

41,7

Πετρέλαιο Αεροπλάνων

23.586

11.602

73.999

63.484

103,3

16,6

Κηροζίνη

45

63

8.016

10.055

-28,6

-20,3

Πετρέλαιο Κίνησης

27.923

26.855

225.780

202.887

4,0

11,3

Γεωργικό Πετρέλαιο

1.692

1.533

15.979

16.708

10,4

-4,4

Πετρέλαιο Θέρμανσης

3.044

2.660

51.648

62.207

14,4

-17,0

Πετρέλαιο Ναυτιλίας

6.681

7.766

62.735

88.272

-14,0

-28,9

Ελαφρύ Μαζούτ

13.536

12.206

101.789

128.452

10,9

-20,8

Βαρύ Μαζούτ

167

76

6.198

5.601

119,7

10,7

Λιπαντικά Λάδια

205

202

1.714

1.445

1,5

18,6

Άσφαλτος

1.608

1.620

26.349

17.591

-0,7

49,8

Υγραέριο

3.087

2.651

35.098

36.814

16,4

-4,7

Σύνολο

110.010

94.951

805.125

813.249

15,9

-1,0

 

Πίνακας 2

Προϊόντα

Πωλήσεις από Πρατήρια Πετρελαιοειδών (τόνοι)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Αυγ 2021

Αυγ 2020

Ιαν-Αυγ 2021

Ιαν-Αυγ 2020

Αυγ 2021/

Αυγ 2020

Ιαν- Αυγ 2021/ Ιαν- Αυγ 2020

Βενζίνη Αμόλυβδη

28.137

27.244

192.623

176.125

3,3

9,4

Κηροζίνη

38

38

6.268

7.372

0,0

-15,0

Πετρέλαιο Κίνησης

23.258

22.532

180.647

164.527

3,2

9,8

Γεωργικό Πετρέλαιο

1.211

1.091

11.314

12.150

11,0

-6,9

Πετρέλαιο Θέρμανσης

1.668

1.605

32.721

39.348

3,9

-16,8

Ελαφρύ Μαζούτ

28

32

292

328

-12,5

-11,0

Λιπαντικά Λάδια

96

91

673

592

5,5

13,7

Σύνολο

54.436

52.633

424.538

400.442

3,4

6,0

Μεθοδολογικές πληροφορίες

 
21620