Αύξηση κατά 193 άτομα απασχόλησης στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 782 άτομα

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 193 άτομα (0,4%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 52.601 άτομα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 782 άτομα (-3,0%), από 26.392 σε 25.610 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 925 άτομα (5,3%) φθάνοντας τα 18.518 σε σχέση με 17.593 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -2,1%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,5%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (13,1%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το οποίο παρουσιάζει αύξηση 1,5% και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (8,5%).

Πίνακας

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός ατόμων

% Μεταβολή

Σεπ
2021

Αυγ
2022

Σεπ
2022

Σεπ22/
Αυγ
22

Σεπ
22/21

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.306

17.396

17.380

-0,1%

0,4%

Μόνιμοι

10.523

10.213

10.173

-0,4%

-3,3%

Έκτακτοι

6.783

7.183

7.207

0,3%

6,3%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.813

13.948

14.154

1,5%

2,5%

Μόνιμοι

9.163

9.103

8.896

-2,3%

-2,9%

Έκτακτοι

4.650

4.845

5.258

8,5%

13,1%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.866

12.641

12.594

-0,4%

-2,1%

Μόνιμοι

6.706

6.549

6.541

-0,1%

-2,5%

Έκτακτοι

6.160

6.092

6.053

-0,6%

-1,7%

Σύνολο

Σύνολο

43.985

43.985

44.128

0,3%

0,3%

Μόνιμοι

26.392

25.865

25.610

-1,0%

-3,0%

Έκτακτοι

17.593

18.120

18.518

2,2%

5,3%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.423

8.485

8.473

-0,1%

0,6%

Γενικό Σύνολο

 

52.408

52.470

52.601

0,2%

0,4%