Αύξηση στις εισαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2019

Στα €712,3 εκ. οι εισαγωγές της Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2019

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €712,3 εκ. σε σύγκριση με €684,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

>>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF <<< 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €457,1 εκ. σε σύγκριση με €394,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €255,2 εκ. σε σύγκριση με €290,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €218,5 εκ. σε σύγκριση με €269,5 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €86,6 εκ. σε σύγκριση με €79,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €132,0 εκ. σε σύγκριση με €190,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Οι συνολικές εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €71,9 εκ. σε σύγκριση με €74,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €15,9 εκ. σε σύγκριση με €33,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

ΚΥΠΕ

 
20051