Αυξήθηκαν οι δαπάνες, μειώθηκαν τα έσοδα - €251,7 εκ. το έλλειμα

Καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα €251,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021

Στο 1,1% του ΑΕΠ έφτασε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Συγκεκριμένα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 καταγράφηκε έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €251,7 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €226,9 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020.

Οι δαπάνες αυξήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, ενώ υπήρξε μείωση στα έσοδα από φορολογίες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 αυξήθηκαν κατά €372,8 εκ. (+19,4%) και ανήλθαν στα €2.290,3 εκ. σε σύγκριση με €1.917,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημειώνεται ότι, αυτή η αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.
 
Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €77,1 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €826,6 εκ. σε σύγκριση με €749,5 εκ. το 2020. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €30,1 εκ. (+4,6%) και ανήλθαν στα €679,8 εκ. σε σύγκριση με €649,7 εκ. το 2020. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €264,4 εκ. και ανήλθαν στα €274,8 εκ. σε σύγκριση με €10,4 εκ. το 2020. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €10,9 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €159,5 εκ. σε σύγκριση με €148,6 εκ. το 2020. Oι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €22,4 εκ. (+42,4%) και ανήλθαν στα €75,2 εκ. σε σύγκριση με €52,8 εκ. το 2020.
 
Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €19,7 εκ. (-14,5%) και περιορίστηκε στα €115,8 εκ. σε σύγκριση με €135,5 εκ. το 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €34,0 εκ. (-30,6%) και περιορίστηκαν στα €77,3 εκ. σε σύγκριση με €111,3 εκ. το 2020. Αντιθέτως, οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €14,3 εκ. (+59,3%) και ανήλθαν στα €38,5 εκ. σε σύγκριση με €24,2 εκ. το 2020. Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €12,5 εκ. (-7,3%) και περιορίστηκε στα €158,6 εκ. σε σύγκριση με €171,1 εκ. το 2020.
 
ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 μειώθηκαν κατά €105,8 εκ. (-4,9%) και περιορίστηκαν στα €2.038,6 εκ. σε σύγκριση με €2.144,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
 
Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €49,1 εκ. (-6,5%) και περιορίστηκαν στα €702,7 εκ. σε σύγκριση με €751,8 εκ. το 2020, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €38,7 εκ. (-8,3%) και περιορίστηκαν στα €427,2 εκ. σε σύγκριση με €465,9 εκ. το 2020. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €31,4 εκ. (-6,1%) και περιορίστηκαν στα €480,4 εκ. σε σύγκριση με €511,8 εκ. το 2020. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €24,5 εκ. (-4,0%) και περιορίστηκαν στα €592,0 εκ. σε σύγκριση με €616,5 εκ. το 2020. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €3,2 εκ. (-7,0%) και περιορίστηκαν στα €42,8 εκ. σε σύγκριση με €46,0 εκ. το 2020. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €18,1 εκ. (-12,6%) και περιορίστηκαν στα €125,3 εκ. σε σύγκριση με €143,4 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €15,6 εκ. (+32,8%) και ανήλθαν στα €63,2 εκ. σε σύγκριση με €47,6 εκ. το 2020. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €4,9 εκ. (+17,8%) και ανήλθαν στα €32,2 εκ. σε σύγκριση με €27,3 εκ. το 2020.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων αποδίδονται εν μέρει στην πλήρη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.06.2020.

(ΚΥΠΕ)

 
20023