Αυξήθηκε κατά 1,1% η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλιo

Στα 53.930 άτομα η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλιο 2022 - Αυξήθηκαν κατά 1.309 τα άτομα στο έκτακτο προσωπικό

Αυξήθηκε κατά 1,1% ή 593 άτομα η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλη του 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, και ανήλθε στα 53.930 άτομα, λόγω αύξησης 1.309 ατόμων στο έκτακτο προσωπικό, παρά τη μείωση κατά 657 άτομα στο μόνιμο προσωπικό.

>>> Διαβάστε επίσης: Κυβέρνηση: Μειώθηκαν οι Μόνιμοι - Αυξήθηκαν οι Έκτακτοι (ΠΙΝΑΚΕΣ) <<<

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στο μόνιμο προσωπικό της Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες, παρατηρείται μείωση κατά 657 άτομα (2,5%), από 26.689 σε 26.032 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.309 άτομα (7,2%) φθάνοντας τα 19.556 σε σχέση με 18.247 άτομα τον Απρίλιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (4,2%), ενώ το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας παραμένει σταθερό.

scnsonc

Στο μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (3,1%).

Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη (14,2%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται μείωση (0,7%), σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0,1%), μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,2%), ενώ το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας παραμένει σταθερό.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται η ίδια μείωση (0,3%) στις κατηγορίες της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας, ενώ το μόνιμο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας παραμένει σταθερό.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται η ίδια αύξηση (0,3%) στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,2%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται αύξηση (0,8%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022.

Πίνακας

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός ατόμων

% Μεταβολή

Απρ 2021

Μαρ 2022

Απρ 2022

Απρ 22/21

Απρ22/

Μαρ22

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.330

17.354

17.349

0,1%

0,0%

Μόνιμοι

10.652

10.349

10.320

-3,1%

-0,3%

Έκτακτοι

6.678

7.005

7.029

5,3%

0,3%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

14.897

15.510

15.530

4,2%

0,1%

Μόνιμοι

9.275

9.108

9.108

-1,8%

0,0%

Έκτακτοι

5.622

6.402

6.422

14,2%

0,3%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.709

12.738

12.709

0,0%

-0,2%

Μόνιμοι

6.762

6.621

6.604

-2,3%

-0,3%

Έκτακτοι

5.947

6.117

6.105

2,7%

-0,2%

Σύνολο

Σύνολο

44.936

45.602

45.588

1,5%

0,0%

Μόνιμοι

26.689

26.078

26.032

-2,5%

-0,2%

Έκτακτοι

18.247

19.524

19.556

7,2%

0,2%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.401

8.279

8.342

-0,7%

0,8%

Γενικό Σύνολο

 

53.337

53.881

53.930

1,1%

0,1%

(ΚΥΠΕ)

 
20836