Αυξήθηκε κατά 263 άτομα η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 263 άτομα (0,5%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.271 άτομα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 770 άτομα (-2,9%), από 26.325 σε 25.555 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 955 άτομα (5,2%) φθάνοντας τα 19.280 σε σχέση με 18.325 άτομα τον Οκτώβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -2,0%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,7%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (12,3%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022, παρατηρείται η ίδια μείωση (-0,4%) στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό, ενώ αύξηση παρατηρείται στο προσωπικό της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (5,1%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (14,0%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός ατόμων

 

% Μεταβολή

 

Οκτ 2021

Σεπ 2022

Οκτ 2022

 

 Οκτ22/

Σεπ22

     Οκτ      22/21

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.357

17.380

17.407

 

0,2%

0,3%

Μόνιμοι

10.486

10.173

10.146

 

-0,3%

-3,2%

Έκτακτοι

6.871

7.207

7.261

 

0,7%

5,7%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

14.482

14.154

14.879

 

5,1%

2,7%

Μόνιμοι

9.145

8.896

8.885

 

-0,1%

-2,8%

Έκτακτοι

5.337

5.258

5.994

 

14,0%

12,3%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.811

12.594

12.549

 

-0,4%

-2,0%

Μόνιμοι

6.694

6.541

6.524

 

-0,3%

-2,5%

Έκτακτοι

6.117

6.053

6.025

 

-0,5%

-1,5%

Σύνολο

Σύνολο

44.650

44.128

44.835

 

1,6%

0,4%

Μόνιμοι

26.325

25.610

25.555

 

-0,2%

-2,9%

Έκτακτοι

18.325

18.518

19.280

 

4,1%

5,2%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.358

8.473

8.436

 

-0,4%

0,9%

Γενικό Σύνολο

 

53.008

52.601

53.271

 

1,3%

0,5%

 
24975