Αυξήθηκε κατά 632 άτομα η απασχόληση στην Κυβέρνηση σε ένα χρόνο

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 760 άτομα σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 632 άτομα (1,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.686 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 760 άτομα (-2,9%), από 26.226 σε 25.466 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.336 άτομα (7,2%) φθάνοντας τα 19.980 σε σχέση με 18.644 άτομα τον Δεκέμβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,9%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (12,3%).

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022, παρατηρείται η ίδια αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,0%), αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-1,9%).

Πίνακας

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός ατόμων

% Μεταβολή

Δεκ 2021

Νοε 2022

Δεκ 2022

 Δεκ22/Νοε22

     Δεκ 22/21

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.303

17.356

17.375

0,1%

0,4%

Μόνιμοι

10.427

10.119

10.098

-0,2%

-3,2%

Έκτακτοι

6.876

7.237

7.277

0,6%

5,8%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

14.795

15.072

15.227

1,0%

2,9%

Μόνιμοι

9.133

8.876

8.868

-0,1%

-2,9%

Έκτακτοι

5.662

6.196

6.359

2,6%

12,3%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.772

12.712

12.844

1,0%

0,6%

Μόνιμοι

6.666

6.519

6.500

-0,3%

-2,5%

Έκτακτοι

6.106

6.193

6.344

2,4%

3,9%

Σύνολο

Σύνολο

44.870

45.140

45.446

0,7%

1,3%

Μόνιμοι

26.226

25.514

25.466

-0,2%

-2,9%

Έκτακτοι

18.644

19.626

19.980

1,8%

7,2%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.184

8.397

8.240

-1,9%

0,7%

Γενικό Σύνολο

 

53.054

53.537

53.686

0,3%

1,2%

 
24975