Αυξήθηκε με ρυθμό του 8,8% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Αύξηση 8,4% για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή - Σε ποιούς τομείς καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μεταβολές

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε κατά 0,89 μονάδες και έφτασε στις 114,01 μονάδες σε σύγκριση με 113,12 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2022, σύμφωνα με στοιχεία της

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,8%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1) 

>>> Διαβάστε επίσης: Αναμένεται μείωση πληθωρισμού στην Κύπρο τον Οκτώβριο στο 8,6% <<<


βω


Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 44,2% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 17,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στα Γεωργικά Προϊόντα (4,5%) και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -4,2%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,1%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (13,2%), και Μεταφορές (11,9%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,0%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,8%) και Μεταφορές (17,6%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2022 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,79), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,56), και Μεταφορές (1,92). (Πίνακας 3)

Οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,56) και Ένδυση και Υπόδηση (0,36) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2021 είχε ο Ηλεκτρισμός (1,78) και τα Πετρελαιοειδή (1,62). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα Φρέσκα Λαχανικά (0,39) και τα Είδη ένδυσης (0,24) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)
 

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Σεπτέμβριος
2022

Οκτώβριος
2022

Οκτ 22/
Οκτ 21

Οκτ 22/
Σεπ 22

Ιαν- Οκτ 22/
Ιαν- Οκτ 21

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

112,56

115,48

13,16

2,59

7,87

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,71

98,79

1,02

0,08

0,97

Ένδυση και Υπόδηση

101,27

106,29

-0,43

4,96

1,95

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

145,10

143,36

21,07

-1,20

21,82

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού

102,99

103,61

6,65

0,60

4,79

Υγεία

103,75

103,86

0,72

0,11

0,74

Μεταφορές

118,51

118,68

11,90

0,14

17,60

Επικοινωνίες

91,87

91,86

-2,33

-0,01

0,08

Αναψυχή και Πολιτισμός

109,07

109,55

5,75

0,44

4,03

Εκπαίδευση

109,08

109,30

1,81

0,20

0,80

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

117,48

117,60

9,11

0,10

7,27

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

104,60

105,17

3,88

0,54

2,42

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

113,12

114,01

8,80

0,79

8,42

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές
Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Οκτ 22/
Οκτ 21

Οκτ 22/
Σεπ 22

Γεωργικά Προϊόντα

749

13,04

4,54

Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών)

4021

7,09

1,83

Ηλεκτρισμός

316

44,16

-4,22

Πετρελαιοειδή

871

17,34

-1,36

Νερό

72

0,00

0,00

Υπηρεσίες

3971

4,48

0,33

Γενικός Δείκτης

10000

8,80

0,79

 

Πίνακας 3

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές
Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Οκτ 22/
Οκτ 21

Οκτ 22/
Σεπ 22

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

2,56

0,56

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

0,03

0,00

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,03

0,36

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

2,79

-0,19

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού

644

0,42

0,04

Υγεία

637

0,05

0,01

Μεταφορές

1524

1,92

0,03

Επικοινωνίες

439

-0,10

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,34

0,03

Εκπαίδευση

392

0,08

0,01

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,82

0,01

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,34

0,05

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

9,22

0,89

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Οκτ 22/ Οκτ 21

Θετική επίπτωση

 

Ηλεκτρισμός

1,78

Πετρελαιοειδή

1,62

Υπηρεσίες τροφοδοσίας

0,81

Αγορά αυτοκινήτων

0,45

Φρέσκο κρέας

0,39

Υπηρεσίες για τακτική συντήρηση κατοικίας

0,34

Φρέσκα λαχανικά

0,25

Πατάτες

0,17

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

3,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9,22

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Οκτ 22/ Σεπ 22

Θετική επίπτωση

 

Φρέσκα λαχανικά

0,39

Είδη ένδυσης

0,24

Αγορά αυτοκινήτων

0,14

Είδη υπόδησης

0,12

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,44

Αρνητική επίπτωση

 

Ηλεκτρισμός

-0,26

Πετρελαιοειδή

-0,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,89

 

 
24574